als logistiek bedrijf kandidaten zoeken door samenwerken met uitzendbureau

Logistiek personeelsbeheer: samenwerken met een uitzendbureau

Een effectief personeelsbeleid is belangrijk om mensen aan te trekken, het creëren van een fijn werkklimaat, het ontwikkelen van passend beloningsbeleid, het opleiden en begeleiden van medewerkers. Maar.. Hoe doe je dat?

De volgende zaken worden behandeld:

1. Welke componenten zijn onderdeel van een effectief personeelsbeleid?

2. Welke diensten kan een logistiek uitzendbureau aanbieden ter ondersteuning van effectief personeelsbeleid?

3. Op welke terreinen kan samenwerking met een logistiek uitzendbureau waarde toevoegen.
3.1 Marketing
3.2 Employer branding
3.3 Logistieke expertise
3.4 Administratieve verlichting
3.5 Flexibiliteit

  1. Welke componenten zijn onderdeel van een effectief personeelsbeleid?

  Personeelsbeheer omvat; werven, selecteren, trainen, motiveren en evalueren van medewerkers om de prestaties en het succes van een organisatie te verbeteren.

  De volgende componenten zijn onderdeel van personeelsbeheer in de logistiek.

  De wijze waarop invulling gegeven wordt aan die componenten kan in hoge mate bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

  Werving en selectie: Het aantrekken, selecteren en aannemen van gekwalificeerde en gemotiveerde logistieke medewerkers die passen bij de cultuur en doelstellingen van de organisatie.

  Opleiding en ontwikkeling: Het aanbieden van opleidingen en trainingen die het personeel nodig heeft om  persoonlijke groei te realiseren. Tevens kunnen er extra vaardigheden opgedaan worden.

  Prestatiemanagement: Het meten, evalueren en verbeteren van de prestaties van medewerkers om de productiviteit en efficiëntie te verhogen en te zorgen voor voortdurende verbetering.

  Belonings- en compensatiemanagement: Het ontwikkelen van eerlijke en concurrerende beloningssystemen, inclusief salarissen voor gewerkte uren, bonussen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Met als doel medewerkers te motiveren, tevreden te houden en daardoor te behouden.

  Fijn en stimulerend werkklimaat: Het bevorderen van goede relaties op de werkvloer,  het oplossen van eventuele conflicten, het stimuleren van betrokkenheid en het creëren van een positieve en ondersteunende werkcultuur.

  Gezondheid en veiligheid: Het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Gezondheid van medewerkers, een gezond werkklimaat en een veilige werkomgeving zijn basisvoorwaarden voor medewerkers.

  Compliance en regelgeving: Het naleven van relevante arbeidswetten en -voorschriften en het bevorderen van eerlijke en ethische arbeidspraktijken binnen de organisatie.

  2. Welke diensten kan een logistiek uitzendbureau aanbieden ter ondersteuning van effectief personeelsbeleid? 

  Uitzenden en detacheren: Met een logistiek uitzendbureau samenwerken kan flexibiliteit bieden, wat nodig is om pieken en dalen in de dagelijkse operatie op te vangen. Logistieke uitzendbureaus hebben expertise op het gebied van logistiek, logistieke processen en een uitgebreid logistiek netwerk. 

  Dit logistieke netwerk kunnen zij aanwenden voor de werving en selectie van logistiek personeel. Hierdoor kan de matching van personeel via een uitzendbureau effectiever verlopen. Op termijn kunnen medewerkers in vaste dienst komen bij de opdrachtgever. Zo kan meer structureel gebouwd worden aan de organisatie.

  Opleiden: logistieke uitzendbureaus bieden cursussen en opleidingen aan gericht op. Specifieke vaardigheden zijn nodig voor het gebruik van RF scanners,  heftruck, reachtruck, elektrische pallettruck, gevaarlijke stoffen, CCA/VCU veilig werken, veilig verpakken van goederen voor luchtvracht of AEO. 

  Tevens is door de toename van technologie zoals robotisering en automatisering blijvende scholing nodig. Geschoolde en gekwalificeerd personeel zorgen voor een veilige werkomgeving. Al hoewel er geen verplichting is, is de verwachting dat een heftruckcertificaat of reachtruckcertificaat voor de verzekering een verplichting wordt in een magazijn omgeving

  Payrolling: Het overnemen van het juridisch werkgeverschap is een andere mogelijkheid die aan een logistiek uitzendbureau kan worden uitbesteed. Het kan kosten schelen in dure systemen en salarisadministratie. Daarnaast wordt verzuimbegeleiding aangeboden en ligt het risico van ziekte bij het uitzendbureau. Is de uitzendkracht ziek? Dan ligt het risico en de opvolging dus bij het uitzendbureau, niet jou als werkgever. Deze risicobeperkende aanpak kan als flexibele oplossing dienen voor het verlonen van uw logistiek personeel.

  ZZP-bemiddeling: is weer een andere vorm van flexibiliteit. Hier wordt uniformiteit , correctheid van facturen voor zowel de zzp-er als de opdrachtgever gestroomlijnd.

  Tevens beschikt het uitzendbureau over een uitgebreid netwerk waardoor tijdelijke expertise ingehuurd kan worden. Bij ZZP-bemiddeling brengt het uitzendbureau vraag en aanbod bij elkaar en neemt het administratieve lasten over. De ZZP-er hebben in het bemiddelingsmodel een rechtstreekse opdracht met elkaar.

  Lees hier verder over de diensten van ons logistieke uitzendbureau. OF over hoe een gespecialiseerd logistiek uitzendbureau uw personeelsbeheer stroomlijnt.

  3. Op welke terreinen kan samenwerking met een logistiek uitzendbureau waarde toevoegen?

  Een scherp tarief is belangrijk om de kosten laag te houden. Maar het behoud van medewerkers, het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers, marketing, opleiden en onboarden zijn ook allemaal zaken die de kosten kunnen verlagen, het gemak verhogen of zelfs de omzet verhogen.

  De som van een opdrachtgever en een uitzendbureau kan veel meer opleveren dan alleen flexibele arbeid. Het zorgt ervoor dat de werkgever(s organisatie) versterkt wordt door het uitzendbureau. Onder andere op de volgende terreinen kunnen uitzendbureau en logistiek bedrijf elkaar versterken. 

  3.1 Marketing:  

  Uitzendbureaus die wel in staat zijn om logistiek medewerkers aan te trekken, investeren op vele manieren in marketing.

  Opstellen van vacatures.

  Het opstellen van vacatures kan op vele manieren. Een wervende vacaturetekst schrijven is belangrijk om logistiek talent aan te trekken. Enerzijds moet de juiste vertaalslag gemaakt worden vanuit de opdrachtgever als het gaat om cultuur van de opdrachtgever. De functie-eisen moeten correct vertaald worden. Hoe springt jouw vacature eruit ten opzichte van al die andere vacatures?

  Wanneer het uitzendbureau deze taak op zich neemt kan het bureau dit uit handen nemen, de teksten worden dan vaak door specifieke kennis en ervaring beter beschreven. Het resultaat is dat de juiste kandidaten solliciteren. Tevens investeert het uitzendbureau op deze wijze, daarmee bespaart een bedrijf direct op zijn marketingkosten.

  Vindbaarheid van logistieke vacatures.

  Het is fijn als er een goede vacaturetekst is gemaakt, maar als de vindbaarheid van de vacature er niet is? Dan levert deze vacatureplaatsing nog steeds weinig toegevoegde waarde. Naast het gebruik en investeringen in bekende vacatureplatformen is een vindbare website met vacaturebank daarom ook van belang. Het uitzendbureau waarmee je overweegt samen te werken kan zich hiermee onderscheiden.

  3.2 Employer branding:

  Sluit de employer branding aan bij jou als opdrachtgever of kan er waarde toegevoegd worden. Wat heeft een uitzendbureau te bieden aan potentiële logistieke uitzendkrachten. 

  • Hoe gaat het uitzendbureau om met haar mensen: op het gebied van administratieve ondersteuning naar de medewerker toe.

  • Loopbaanbegeleiding en ontwikkeling: hoe kan een medewerker zich ontwikkelen. Welke opleidingen worden aangeboden en hoe ondersteunt het logistiek uitzendbureau hier in
  • Loyalty management: is er een employee loyalty programma? Loyality programma’s waarbij medewerkers punten kunnen verdienen voor een cadeau of een andere beloning werken stimulerend. In samenwerking met de opdrachtgever kunnen prestatie verhogende elementen toegevoegd worden.
  • Wat is de ethiek van een uitzendbureau en hoe sluit dat aan op de normen en waarden. Worden uitzendkrachten correct behandeld, worden medewerkers volgens de juiste contractvormen aan zich gebonden, en worden ze op tijd betaald.
  • Kan het uitzendbureau waarde toevoegen op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door vervoer te centraliseren en elektrificeren, of zorgen voor opdrachtgevers dicht bij huis. Onderzoek wijst uit dan duurzaamheid steeds belangrijker wordt in het aantrekken van logistiek talent 

  3.3 Logistieke expertise:

  Op diverse terreinen kan een logistiek uitzendbureau waarde toevoegen als het gaat om de expertise die ze hebben:

  • Versnelling van het matchingsproces: door de uitgebreide database, gevuld met allerlei logistiek specifieke vaardigheden, is een uitzendbureau sneller in staat om geschikte kandidaten te vinden.Tevens kunnen ze door de veelheid aan kandidaten die zij spreken effectiever selecteren. Het spreken van een kandidaat is belangrijk om een inschatting te maken van zijn of haar motivatie. Non-verbale communicatie, het achterhalen van iemands doelen zijn digitaal moeilijker te achtehalen.
  • Onboarding van personeel: onboarding is belangrijk voor een positieve start. Een uitzendbureau kan daarin een positieve rol spelen door kennis te delen, of de onboarding gedeeltelijk of geheel over te nemen.
  • Inhouse uitzendbureau: bij bedrijven met meerdere uitzendkrachten zijn bij sommige logistieke uitzendbureau’s inhouse oplossingen mogelijk. Dat betekent dat het uitzendbureau in house is en rechstreeks samenwerkt om de dagelijkse planning door te nemen en in te vullen.
  • Preventie van ziekteverzuim: uitzendbureau’s met logistieke expertise kunnen adviseren op het gebied van ergonomisch werken, Veel magazijnfuncties zijn zwaar en daarbij is het belangrijk dat er een goede werkomgeving is. Dit kan zijn op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, een cursus tillen, werkplek inspectie en het creëren van een veilige omgeving.

  3.4 Administratieve verlichting:

  Bij het hebben van personeel komen allerlei administratieve taken  kijken. Het zelf uitvoeren van die administratieve taken kost ook geld en tijd, die mogelijk op een andere manier beter besteed kunnen worden.

  • Samenwerken op het gebied van veiligheid: voor bedrijven die werken met bijvoorbeeld luchtvracht of douanegoederen hebben vaak eisen aan de veilgheid. Een uitzendbureau kan het aanvraagproces voor een VOG overnemen.
  • Urenadministratie: een uitzendbureau kan portals of kloksystemen aanbieden die de urenadministratie van logistiek medewerkers enerzijds accurater maar ook sneller kunnen verwerken.
  • Verloning:  door uitzendkrachten in te huren of gebruik te maken van payrolling is het niet meer nodig om dure systemen te hebben voor de administratie. Tevens ben je niet afhankelijk van die ene salarisadministrateur

  3.5 Flexibiliteit:

  Flexibiliteit is misschien wel de meest gekozen reden om gebruik te maken van uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en ZZP-ers. Ze kunnen tijdelijk of voor langere duur invulling geven. De prijs van een uitzendkracht of ZZP-er wordt door tal van factoren bepaald. Een uitzendbureau kan verschillende manieren hanteren:

  • Een vast bedrag per uur. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de gebruikte CAO en functie
  • Een factor + reiskosten: hierbij wordt het brutoloon vermenigvuldigd met een factor en daarnaast wordt er een mobiliteitsbijdrage of reiskosten gerekend.
  • Een stuks tarief: bij aangenomen werk wordt een stukstarief berekend. Denk hierbij aan het lossen van een container of een label per doos. 

  Er zijn uitzendbureaus die werken met minimaal 520 uur , 1040 uur of 2080 uur voordat de medewerker tegen een vergoeding of kosteloos overgenomen kan worden. Werving en selectie kan ook, maar wordt doorgaans meer gebruikt voor functies die schaarser zijn of een hoge mate van expertise vragen 

  De hoogte van de kosten hangt dus af van de CAO maar ook van het uitzendbureau. Grote uitzendbureaus met veel fysieke locaties en relatief weinig medewerkers per locatie hebben gemiddeld meer vaste lasten die terug verdiend moeten worden over minder medewerkers. 

  Bronnen:

  ABU_Position_Paper_Payroll_08.indd

  Magazijn | evofenedex

  HBO Kennisbank (hbo-kennisbank.nl)

  MNP rapport 500086001 Waarden in het MKB (researchgate.net)

  85227486.pdf (core.ac.uk)

  Waadi check – KVK

  Werk maken van onboarding: heel normaal | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

  59158.pdf (ru.nl)

  Email Applications CSV

  ×

  Enter an email address, separate multiple emails by ",".