als logistiek bedrijf kandidaten zoeken door samenwerken met uitzendbureau

Flexibiliteit in de logistieke sector: de inzet van uitzendkrachten

Hoe heeft de uitzendbranche zicht ontwikkeld en welk effect heeft dat op de logistieke sector.

De uitzendbranche heeft de afgelopen 70 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nederland is het flex-land bij uitstek en de afgelopen jaren is de verhouding vast / flex inmiddels al 70% vast / 30% flexibel. Dat kan in allerlei vormen.

Van uitzendkracht tot ZZP-er. De verwachting is dat dit alsmaar toeneemt.

Is er dan niet juist een tendens naar meer zekerheid voor uitzendkrachten? Ja, die beweging zien we de afgelopen jaren ook steeds meer. De voordelen en nadelen van flexibiliteit van logistiek personeel komen aan bod.

Door de toenemende arbeidskrapte is het bieden van zekerheid wel een keuze die aan terrein wint. Hierdoor kunnen medewerkers beter vastgehouden worden. De maatschappelijke discussie over hoe we omgaan met mensen laat ons nadenken over een gelijkwaardige behandeling van uitzendkrachten. Ook de overheid zorgt met nieuwe wetgeving voor een stimulans naar flexibiliteit met zekerheid

Op deze pagina komen de volgende vragen aan bod:

1. Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in de uitzendbranche in de logistieke sector tot en met 2020?

2. Hoe ontwikkelt de uitzendbranche zich in het heden – en wat is de toekomst van de logistiek?

3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen in de logistiek.

  Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in de uitzendbranche in de logistieke sector tot en met 2020?

   

  Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen in

  de uitzendbranche tot en met 2020?

  1948 - Oprichting eerste uitzendbureau

  De oprichting van het eerste uitzendbureau: Manpower, in de Verenigde Staten (jaar: 1948). Waarom? Dit kwam door een groeiende vraag naar tijdelijke medewerkers na de tweede Wereldoorlog

  1952 - Waar is het eerste uitzendbureau in Nederland opgericht?

  Het eerste uitzendbureau in Nederland werd opgericht in Amstelveen. Dit markeerde het begin van de commerciële uitzendbranche in Nederland, en bood bedrijven in alle sectoren, waaronder de logistiek, nieuwe mogelijkheden om tijdelijke logistiek medewerkers in te huren.

  1960s en 1970s - De groei van de logistieke sector in Nederland.

  Wat was de reden van die groei in de logistieke sector? Dit kwam door de strategische ligging als gateway naar Europa en het ontwikkelde transportnetwerk. Dit leidde tot een toenemende vraag naar logistiek personeel. De logistieke uitzendbranche speelde hier een belangrijke factor in.

   

  1965 - Oprichting van Randstad door Frits Goldschmeding

  Frits Goldschmeding richtte Randstad op in Nederland. Dit was de start van een van de grootste uitzendorganisaties ter wereld.

  1971 - Invoering van de Wet op de Uitzendarbeid in 1971

  Met de invoering van de wet op uitzendarbeid, werd uitzendarbeid in Nederland gelegaliseerd. Dit leidde tot een grotere legitimiteit en groei van de uitzendbranche, en hielp bij het bevorderen van flexibele arbeid in verschillende sectoren, inclusief logistiek.

   

  1980s en 1990s - Globalisering en technologische vooruitgang

  Waaronder de opkomst van geavanceerde distributiesystemen, verhoogden de complexiteit van logistieke operaties. Dit leidde tot een grotere behoefte aan gespecialiseerde logistieke uitzendkrachten.

  2000s: De internetrevolutie

  De internetrevolutie maakte het makkelijker voor uitzendbureaus om kandidaten en bedrijven te matchen. Dit versnelde de plaatsing van uitzendkrachten in de logistiek.

   

  2010s: De opkomst van e-commerce

  zorgde voor een explosieve groei in de logistieke sector, en daarmee de vraag naar uitzendkrachten in magazijnen en distributiecentra.

  2020: De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

  Had gevolgen voor uitzendkrachten, waaronder die in de logistieke sector. Het doel van de WAB was om flexwerkers, waaronder uitzendkrachten, meer werkzekerheid te geven.

   

  2020s: De COVID-19 pandemie

  had een aanzienlijke impact op de logistieke sector. De vraag naar online winkelen en thuisbezorging steeg explosief, wat resulteerde in een toename van de vraag naar uitzendkrachten in magazijnen en distributiecentra.

  Hoe ontwikkelt de uitzendbranche zich in het heden – en wat is de toekomst van de logistiek?

  De logistieke branche is volop in ontwikkeling. Welke ontwikkelingen zijn er dan in de logistiek? Welke rol is er weggelegd voor uitzendkrachten in de logistiek, nu en in de toekomst?

  Dit zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de logistiek, in de uitzendbranche en in het flexwerk in algemene zin.

  Ontwikkelingen in de logistiek

  De Brexit heeft voor een toename voor de logistiek in Nederland gezorgd. Veel Britse bedrijven huurden logistiek dienstverleners in om hun producten te distribueren door Europa. De verdozing van Nederland was al in volle gang, maar nam de afgelopen jaar een vlucht

  Technologische ontwikkelingen: door de krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe innovaties is automatisering en robotisering in volle gang. Goods-to-man systemen die de picksnelheid verhogen, robots die delen van het werk overnemen. Door de toename van technologie in magazijnen is er nog meer behoefte aan uitzendkrachten met logistieke kennis.

  Digitalisering: de komst van AI. Systemen worden steeds slimmer daardoor worden ook meer administratieve taken steeds meer geautomatiseerd, maar het digitaliseren leidt ook tot allerlei activiteiten waarbij informatie steeds toegankelijker wordt. Daardoor zijn o.a. voorspellingen, planningen, voorraadbeheer, etc. steeds makkelijker, minder tijdrovend en accurater.

  Duurzaamheid: duurzaamheid en hoe bedrijven duurzaamheid in hun processen verwerken wordt steeds belangrijker. De maatschappelijke discussie over het klimaat dwingt bedrijven na te denken over hun ecologische footprint. Hierdoor kan meer behoefte ontstaan aan uitzendkrachten die kennis hebben opgedaan over hun rol in het proces, het gebruik van materialen, recycling en andere zaken

  Big Data analytics: data-analyse heeft een grote impact op de logistiek en dus ook op de invloed . Analyse van activiteiten, trends, het verrijken van die data en de rol van AI waardoor snellere en meer onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. Het voorspellen van pieken en dalen in de logistiek.  Ook de internet of things met sensoren in magazijnen die een bron van data geven over de bewegingen in een magazijn in de tijd kunnen performance van medewerkers verhogen.

  Trends en ontwikkelingen in de uitzendbranche

  Email Applications CSV

  ×

  Enter an email address, separate multiple emails by ",".