juli 03, 2023

Werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid: De Kern van Succesvolle Logistieke Operaties

Hoe verhoog je medewerkersbetrokkenheid en-tevredenheid binnen je logistieke bedrijf? 

Dit zijn de 4 gebieden waarop jij je wilt richten om jouw medewerkersbetrokkenheid en-tevredenheid te verhogen; 1. Open communicatie, 2. waardering en erkenning, 3. gezondheid en veiligheid, 4. training en ontwikkeling. Deze 4 manieren vormen de kern van betrokkenheid en tevredenheid van het personeel binnen jouw logistieke operatie.

Werknemersbetrokkenheid gaat verder dan het eenvoudige feit of een medewerker zijn of haar werk wel of niet leuk vindt. Het gaat om een diepere verbinding en toewijding aan jouw organisatie en de doelen die je stelt. Wanneer werknemers betrokken en tevreden zijn, voelen ze zich gewaardeerd en zijn ze bereid extra moeite te doen.

Heb jij wel eens kritisch gekeken naar hoe jouw organisatie aankijkt tegen flexkrachten? Worden zij net zo gewaardeerd als de vaste mensen binnen jouw bedrijf?

Gemiddeld genomen vormt de flexibele schil 20%-30% van organisaties. Het is dus belangrijk dat je investeert in hun tevredenheid en betrokkenheid. Dat heeft direct invloed op de bedrijfsproductiviteit.

Een slimme investering, toch? Maar hoe doe je dat dan? In dit blog beschrijven we aan de hand van praktische tips hoe je hier mee aan de slag kan.

Welke 4 aspecten hebben invloed op medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid?

Deze 4 onderdelen hebben invloed op het verhogen van medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid:

1. Bevorderen van open communicatie op de werkvloer.
2. Waardering en erkenning toekennen aan jouw medewerkers.
3. Waarborgen en stimuleren van veiligheid en gezondheid.
4. Bieden van training en ontwikkeling aan personeel.

bevorder communicatie medewerkers werkvloer

1. Hoe bevorder je open communicatie op de werkvloer?

1.1 Stuur op interactie.

Ofwel, zorg dat communicatie 2 kanten op gaat en niet enkel bestaat uit zenden: moedig je logistieke personeel aan om in gesprek te gaan, met ideeën te komen, vragen te stellen en feedback te geven op plannen die je hebt. Wat vaak leidt tot een kostenefficiënte oplossing, met draagvlak vanaf de start én meer betrokkenheid bij je medewerkers natuurlijk.

1.2 Communiceer in duidelijke begrijpelijke taal.

Vermijd jargon en moeilijke woorden. Als een medewerker niet begrijpt wat jij bedoelt, dan zullen de opdrachten die je geeft ook niet goed uitgevoerd worden. Juist in de logistiek is dat belangrijk. Soms is er zelfs een taalbarrière. Investeer daarom naast taaltraining ook in oplossingen die jouw processen met visuele middelen ondersteunen. Een plaatje (met instructies) zegt vaak meer dan duizend woorden, toch? En tot slot: communiceer wat je wilt, niet wat je niet wilt. Zo wordt de kans een stuk groter dat je het gewenste resultaat bereikt met interne communicatie.

1.3 Houd iedere dag een korte teamvergadering.

Naast de taakverdeling kan je hierin ruimte geven om belangrijke informatie te delen. Zorg dat teamleden naar elkaar luisteren als de ander aan het woord is. Stimuleer positieve en constructieve feedback.

1.4 Communiceer de voortgang.

Deel regelmatig updates, veranderingen en prestaties van het team of het bedrijf. Dat zorgt voor een grotere betrokkenheid.Communiceer via intranet of chatapps of gebruik het ouderwetse prikbord. Zeker voor mensen in het magazijn die geen toegang hebben tot een computer is dat wel zo fijn. Verder kan je natuurlijk ook schermen ophangen waarin je informatie deelt.   

erken waardeer medewerkers uitzendbureau

 

2. Hoe erken en waardeer je medewerkers?

5 praktische tips om waardering en erkenning toe te kennen aan jouw medewerkers:

2.1. Complimenteer op de ouderwetse, persoonlijke wijze.

Denk niet alleen dat iemand goed is maar zeg het ook. Of schrijf zelf een bedankkaartje en stuur dat op naar de medewerker. Hoe zou je het  zelf ervaren? Dat geeft toch een fijn gevoel? Hoe persoonlijker en specifieker het compliment, hoe groter de waardering zal voelen de medewerker ervaart.

2. Geef publieke erkenning.

Naast een persoonlijk compliment kan je ook publiekelijk een compliment geven. Dat kan in een teammeeting, maar ook op een jaarlijks bedrijfsfeest of op sociale media. Dat zorgt voor meer verbondenheid binnen het team.

3. Organiseer een gezellige barbecue of een kerstontbijt en stimuleer groepscompetities.

En ja, betrek daar je uitzendkrachten bij.

4. Bied mogelijkheden voor ontwikkeling.

Bied de mogelijkheid tot ontwikkeling in de vorm van trainingen (aanbieden), of geef een neventaak waarin een werknemer extra verantwoordelijkheden krijgen.

5. Geef je mensen vertrouwen en autonomie.

Als een medewerker vertrouwen voelt van zijn team of leidinggevende, dan ontwikkelt hij ook een verantwoordelijkheidsgevoel. De werknemer wil dat vertrouwen immers behouden. Vertrouwen zit er ook in dat je mensen de ruimte geeft binnen de gestelde kaders. Dat werkt ook weer het gevoel van vertrouwen in de hand.   

veiligheid gezondheid personeel logistiek

3. Hoe kan je de veiligheid en gezondheid van medewerkers bevorderen?

5 praktische voorbeelden om veiligheid en gezondheid te bevorderen door tijdens het creëren van een onboarding hier veel aandacht aan te besteden:

1. Zorg dat alle regels rondom situaties op de werkvloer duidelijk zijn voor het personeel.

Bespreek de regels rondom veel voorkomende zaken die tot gevaarlijke of ongewenste situaties kunnen leiden. Het is belangrijk om een normering te hanteren, zodat mensen weten wat wel en niet toelaatbaar is. Of dat nou in de omgang met elkaar is, of gerelateerd is aan gedrag op de werkvloer.

2. Stel een veiligheidscoördinator aan die veiligheidsincidenten in kaart brengt.

Bespreek die incidenten in het team. Straf incidenten niet af maar zorg voor open communicatie zodat de onveilige situaties beter voorkomen kunnen worden.

3. Stel een vertrouwenspersoon aan waar medewerkers terecht kunnen.

Zorg dat de vertrouwenspersoon actief communiceert en/of beschikbaar is voor situaties met betrekking tot: pesten, discriminatie en ongewenst overschrijdend gedrag. Een vertrouwenspersoon heeft een signalerende functie en kan veel (escalaties van) ongewenste situaties voorkomen. 

4. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werk zijn uiteraard de minimale basis, zie erop toe dat je medewerkers de middelen hebben om veilig te kunnen werken.

5. Geef regelmatig trainingen met betrekking tot veiligheid.

Geef regelmatig trainingen die het bewustzijn rondom veiligheid en een veilige werkomgeving in de breedste zin verhogen. Dit zorgt voor minder schade, ongelukken en uitval.

Veiligheid is belangrijk, maar hoe bevorder je de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers (preventief)?

3 zaken om op te letten om een gezonde werkomgeving te creeëren:

1. Zorg voor ergonomische werkplekken.

Wacht niet tot er klachten komen, maar zorg proactief dat een werkplek zo ingericht wordt dat die past bij het individu. Dat zegt de medewerker dat jij begaan bent met zijn of haar gezondheid.

2. Zorg voor een goede onboarding.

Als je mensen niet goed ontvangt, uitleg geeft en traint dan kan dat voor veel stress zorgen. Niemand wil immers fouten maken. Met een goede onboarding voelen mensen zich ook welkom. Even een rondleiding door het bedrijf, een voorstelrondje bij de collega’s. Dat zorgt ook dat er een lagere drempel om je vrij rond te bewegen en vragen te stellen. Leg vooral ook goed uit waar ze terecht kunnen voor allerhande zaken en leg uit waar ze die informatie nog even kunnen nalezen.

3. Biedt mogelijkheden aan om te sporten of te ontspannen.

Zorg dat er ruimte is voor sport / ontspanning en geef je personeel de mogelijkheid om gebruik te maken van een mental coach. Stem daar waar mogelijk ook de werktijden op af. Als het werk het toelaat kan je ook mogelijkheden bieden om af en toe thuis te werken. Zo kan je de balans tussen privé en werk voor medewerkers actief stimuleren. Deze werk-privé balans is een van de grootste kernbehoeften van medewerkers.     

training ontwikkeling personeel logistiek

4. Draagt training en ontwikkeling van medewerkers bij aan de productiviteit van jouw logistieke operatie?

Training en ontwikkeling kan een individu helpen bij zijn persoonlijke doelen bereiken. Het helpt een medewerker om zijn taak beter uit te voeren, of juist een specialisme te ontwikkelen waardoor de werknemer belangrijker wordt voor (een onderdeel van) de organisatie.

Het gaat hier zeker niet alleen om scholing buiten het werk om. Het kunnen juist ook korte specifieke trainingen zijn. Bijvoorbeeld een workshop die je in teamverband kan geven, waarbij de opdracht is de kennis direct in de praktijk te brengen. Spreek over dit soort mogelijkheden dan ook regelmatig in je teamoverleg.

Als mensen hun doelen kunnen bereiken of hun werk beter kunnen uitvoeren dat geeft dat een tevreden gevoel. Ze voelen zich meer uitgerust voor de taak, wat goed is voor hun mentale gezondheid.

Verder hebben we natuurlijk al vaker geschreven over de trends in logistiek. De automatisering en digitalisering, het ontstaan van nieuwe banen en gebruik van robots die ondersteunen in het logistieke proces. Het is daarom verstandig nu te starten met het trainen van personeel, zodat zij klaar zijn voor de werkzaamheden in de (nabije) toekomst.

Conclusie

De logistieke sector wordt vaak gezien als een industrie die wordt gedreven door efficiëntie en snelheid. Hoewel dit waar is, mogen we niet vergeten dat het de mensen zijn die deze efficiëntie en snelheid mogelijk maken. Het investeren in de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, in het bijzonder flexkrachten, kan een aanzienlijke impact hebben op de prestaties van het bedrijf.

Het creëren van een werkomgeving waarin elke werknemer zich gewaardeerd en betrokken voelt, kan leiden tot een sterkere, meer toegewijde en uiteindelijk productievere workforce. En in een industrie waar de concurrentie hoog is en de marges vaak dun zijn, kan dit het verschil maken tussen een goed bedrijf en een geweldig bedrijf.

Het is dus tijd om de focus te verleggen van de machines naar de mens. Want in de kern zijn het de mensen die een organisatie tot een succes maken.

Kort over logistiek uitzendbureau Prestatie

Als logistiek uitzendbureau werken we voor veel opdrachtgevers in en rondom Zuid-Holland (denk aan Amsterdam, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht), Utrecht en Noord-Brabant. We breiden steeds verder uit dus informeer gerust vrijblijvend naar het meest actuele aanbod en mogelijkheden.

Dankzij onze ruim 18 jaar aan kennis en ervaring als logistiek uitzendbureau, staan we voor je klaar op elke mogelijke manier. We bieden je flexibiliteit met zekerheid, zowel qua; proces, kennis als het invullen van jouw openstaande logistieke vacatures.

Je kan bij ons o.a. terecht voor: logistiek adviesdetacherenuitzendenpayrollingZZP-bemiddeling en het opleiden je logistieke personeel. 

Tot slot

Heb je vier tot vijftig openstaande logistieke vacatures? Dat is onze expertise. Wij gaan in dat geval graag met je in gesprek! Heb je voor nu maar 2 of 3 uitzendkrachten nodig, maar groeiambities? Geen zorgen. Wij denken graag met je mee!

Samen kijken we of we de partij zijn die het beste bij jou past. Of dat zo is? Dat beslis jij uiteindelijk geheel zelf natuurlijk! Neem vandaag de proef dan op de som en stuur een mail naar info@prestatie.eu of bekijk alle diensten van ons uitzendbureau hier. 

TAGS:

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".