Vacatures in Hazeldonk

Op zoek naar vacatures in Hazeldonk (Zundert)? Solliciteer op een nieuwe baan of job bij organisaties en bedrijven bij jou in de buurt!

Salary Filter €
€ Min
€ Max
Fulltime
Hazeldonk, Noord-Brabant
Posted 5 uur ago

Orderpicker Hazeldonk (magazijnmedewerker)

Heb jij al vaker gereden met een elektrische pallettruck? En wil je het liefst morgen al beginnen met werken in Hazeldonk? Bel dan nu of solliciteer via deze pagina op de vacature als orderpicker. De leukste én tevens een van de best betaalde logistieke vacatures in Hazelfdonk. Lees dan snel verder!  (Or scroll down if you want to read the English version of this vacancy) In deze vacature voor orderpicker ga je orders picken met behulp van een RF scanner. Waarschijnlijk ken je deze scanners wel, maar zo niet? Dan leer je dat zo. Een RF scanner is een mobiele computer die barcodes scant. Jouw 'scans' komen daardoor direct in het ERP- of WMS-systeem terecht. Heb je er nog geen ervaring mee? Geen stress, het is geen rocket science gelukkig, maar.. Het is dus handig als je wel een klein beetje overweg kan met een computer of technische apparatuur 😉 Over apparatuur gesproken.. Je komt te werken in een gloednieuw, hypermodern magazijn in Hazeldonk! Een mooie bonus van werken in deze high-tech omgeving is dat je moeiteloos bijdraagt aan het milieu. En niet alleen omdat er bespaard wordt op een heleboel overbodige papiertjes printen 😉

Wat voor orderpicker zoeken we voor onze opdrachtgever in Hazeldonk?

Je komt te werken in een écht familiebedrijf wat al meer dan 25 jaar bestaat, een hele platte organisatie dus. Omdat je in direct contact staat met iedereen en ze graag een band met je opbouwen, moet je minimaal wel 'een aardig woordje Engels kunnen'. Dat praat wel zo makkelijk. Toch? Kan je daarnaast ook goed Nederlands spreken? Dan heb je meteen bonuspunten te pakken bij je sollicitatie! Is een van die twee talen nog een beetje lastig? Geen zorgen, informeer dan vooral even naar onze gratis taal app. Dan boost je in no-time je taalskills naar het volgende niveau. Verder is het standaard wensenpakket van toepassing bij deze vacature als orderpicker. Uh, wat dan? Een lekker tempo in je pickrondes natuurlijk, nauwkeurig zijn in je werk en collegiaal zijn. Je werkt in de logistieke immers als een team! En oh ja, een elektrische pompwagen is tof, maar het is wel fijn als je daarmee schadeloos kan rijden natuurlijk. Maar daar gaan we natuurlijk vanuit 😉 Anything else? Yup! Deze opdrachtgever waardeert jou om wie JIJ bent, niet alleen je werkskills. De directie? Die kom je dus ook regelmatig tegen, ze staan namelijk dicht bij de mensen. Jouw ideeën? Die horen ze graag én wij als uitzendbureau ook. Er is immers altijd ruimte voor verbetering en innovatie. Deze opdrachtgever snapt ook dat kou niet fijn is, daarom krijg je ook extra's en worden er zoveel mogelijk maatregelen getroffen zodat jij daar zo min mogelijk last van hebt. Als orderpicker zoeken we naar iemand die steeds een stapje meer wil, steeds een beetje beter - en sneller - werk wil leveren. Een uitzendkracht die uitzicht wil op een vast contract. Dus ben jij zo iemand die deze efforts graag levert? Die altijd ff net een stapje meer doet dan zijn collega's? Dan wordt dat bij de opdrachtgever gezien en extra beloond! Hoe dat werkt? Je start met een 'startsalaris', maar groeit binnen het magazijn (en de organisatie) zowel qua loon als functie. Dat doe je volledig op basis van jouw ambitie én de prestaties die je neerzet. Dus behoor jij tot 'de amibitieuzen' onder ons? Dan is dit DÉ locatie waar je wilt gaan werken. 

Over de functie als orderpicker vries in Hazeldonk?

Zware dozen tillen? Dat doe je moeiteloos dankzij jouw (voormalige) gym lifestyle. Misschien trainde je zelfs buiten? Dat zou handig zijn, want dit is namelijk de 'koelste functie' in het magazijn. Jij staat namelijk volcontinu in de vriezer. Ben je al eens op skivakantie geweest of heb je boodschappen gedaan in een gure winter? Dan weet je wat je mag verwachten, maar.. Gelukkig krijg jij in deze functie een super koud-werende outfit aan. Dat is dan weer een meevaller toch? En over meevallers gesproken.. Waar je collega's het dan lekker warm mogen hebben in hun verwarmde cabines.. Zit jij er aan het einde van elke vier weken een stuk warmer bij 😉 Dit is namelijk de best betaalde functie van het magazijn. Alle vacatures betalen evenveel, maar jij krijgt extra "kou toeslagen", een "vries toeslag" om specifiek te zijn. Die toeslag is €12,50 per dag, keer 5 dagen werk, keer 4 weken dus.. Dat is weer een mooie +€250,- bovenop je loon. (Omgerekend per maand dus zelfs nog meer.)

Als orderpicker (koeling) werken via uitzendbureau Prestatie

De meest gehoorde reactie van uitzendkrachten zoals jij bij sollicitaties is, 'wauw, dit is echt heel anders dan bij andere uitzendbureaus', maar dat mag jij zelf natuurlijk beoordelen 😉 Waarom je (toekomstige) collega's die reactie geven? Omdat we ook écht anders te werk gaan. Oh ja, hoe dan? Jouw wensen, behoeften en doelen staan hier letterlijk vanaf dag 1 centraal. In ons eerste gesprek met jou gaan we in op JOUW doelen. Wat wil je bereikt hebben over 3,4 of 5 jaar? Hoe ziet je ideale toekomst eruit? En wat heb je van ons nodig om dat te bereiken? Op basis van jouw input maken we een kort plan van aanpak. Zo weet je zeker dat je jouw doelen over een paar jaar ook echt bereikt. Jij bent daarin sturend natuurlijk, maar wij bieden je ondersteuning, advies, certificaten, wat je ook nodig hebt, bij elke stap! Zo werken we samen aan jouw toekomst realiseren. Klinkt dat als een fijne aanpak die bij ook goed bij jou past? Mooi. Dan kunnen we het vast goed met elkaar vinden 😉 P.S. je spaart ook nog automatisch en gratis mee aan ons unieke credit systeem. Deze credits kan je uitgeven aan fun of scholing. En draag je vrienden, familie of kennissen aan? Dan kun je ook met gemak nog €300,- extra p.p. verdienen, als ze goed, serieus en langer bij ons blijven werken natuurlijk 😉 volg ons dus vooral op Facebook en deel onze posts, zo verdien je zo'n leuke extra moeiteloos.

What's in it for you?

Startsalaris: €2.300,00 - €2.500,00  (per 4 weken €2.120,- - €2.320,-) Excl. toeslagenVriestoeslag: voor mensen die min of meer continue in de vriescel werken à €12.50 per dag (€250,- per 4 weken o.b.v. 40 uur p/w/) • Ben je minder vaak ziek? Dan krijg je een "Minder ziek bonus". • Beschermende kleding natuurlijk 😉 • Na 6 tot 12 maanden al op contract (als je goed je werkt doet natuurlijk ;)) • Doorgroeikansen en loonsverhogingen o.b.v. jouw inzet en ambitie. • Vanaf dag 1: je mag op alle borrels en feestjes komen • Kerstpakket, lekker! • Vanaf dag 1 ben je een medewerker van het bedrijf ondanks dat je voor het uitzendbureau werkt • Gratis meesparen aan het uniek credit systeem van Prestatie, credits uit te geven aan fun en scholing. • Op termijn in overleg iets eerder starten of juist een avonddienst? Dat is vaak mogelijk. • Gratis taal app indien je jouw taalkskills wilt boosten. • Referral bonus van €300,- + evt. extra's bij het aandragen van nieuwe collega's die goed presteren en langer dan 6 maanden blijven werken.

Wat moet je kunnen?

• De Engelse taal moet je redelijk beheersen. • Een beetje of goed Nederlands is een pré (wenselijk). • Bij voorkeur al wat ervaring binnen de logistiek (magazijn, distributiecentra of ander logistieke bedrijf) • Bij voorkeur al kunnen rijden met een elektrische pompwagen (ept), maar anders leren we het je zo 😉 • Geen echte skill, maar als je buiten Hazeldonk woont moet je beschikken over eigen vervoer (geen OV i.v.m. vertragingen) • Op tijd komen natuurlijk 😉 ____________________________ Note: this text is automatically translated from our original version above.

Order Picker Hazeldonk (Warehouse Worker)

Have you driven an electric pallet truck before, and would you like to start working in Hazeldonk as soon as tomorrow? If so, call now or apply for the order picker position via this page. This is one of the most enjoyable and best-paid logistics jobs in Hazeldonk. Read on for more information! In this order picker position, you'll pick orders using an RF scanner. You're probably familiar with these scanners, but if not, you'll learn quickly. An RF scanner is a mobile computer that scans barcodes. Your 'scans' are directly entered into the ERP or WMS system. If you have no experience with this, don't worry, it's not rocket science! However, it's helpful if you have some basic computer or technical equipment skills 😉 Speaking of equipment... You'll be working in a brand new, state-of-the-art warehouse in Hazeldonk! A great bonus of working in this high-tech environment is that you effortlessly contribute to the environment, and not only because you save on printing countless unnecessary papers 😉

What kind of order picker are we looking for at our Hazeldonk client?

You'll be working at a genuine family-owned company that has existed for more than 25 years, with a very flat organization. Because you'll be in direct contact with everyone and they want to build a relationship with you, you should be able to speak at least 'some decent English.' It just makes communication easier. If you can also speak Dutch well, you'll earn extra points during your application! Is one of the two languages still a bit difficult? Don't worry, feel free to inquire about our free language app. It will boost your language skills to the next level in no time. The standard requirements apply to this order picker position. Uh, what does that mean? Of course, you should maintain a good pace in your picking rounds, be accurate in your work, and be a team player. After all, you work as a team in logistics! And yes, an electric pallet truck is cool, but it's essential to be able to drive it without causing damage. But we trust you can do that 😉 Anything else? Yes! This client appreciates you for who YOU are, not just your work skills. The management? You'll encounter them regularly, as they're close to the people. Your ideas? They love to hear them, as do we, the temp agency. There's always room for improvement and innovation. This client also understands that cold isn't pleasant, so they provide extra perks and take as many measures as possible to minimize your discomfort. As an order picker, we're looking for someone who wants to continuously improve, delivering better and faster work. A temp worker who aims for a permanent contract. If you're someone who gladly makes extra efforts and always goes the extra mile compared to your colleagues, the client will notice and reward you accordingly! How does that work? You'll start with a 'starting salary,' but you'll grow within the warehouse (and organization) in terms of both pay and position. This is entirely based on your ambition and the performance you deliver. So, if you're among the ambitious, this is THE location where you want to work.

About the position as an order picker in the freezer section in Hazeldonk:

Lifting heavy boxes? You can do it effortlessly, thanks to your (former) gym lifestyle. Maybe you even trained outdoors? That would be helpful, as this is the 'coolest job' in the warehouse. You'll be working in the freezer section full-time. Have you ever been on a ski vacation or shopped during a freezing winter? Then you know what to expect, but... Fortunately, you'll be provided with super cold-resistant clothing in this role. That's a nice perk, right? And speaking of perks... While your colleagues enjoy the warmth of their heated cabins, you'll be much warmer at the end of every four weeks 😉 This is the highest paying position in the warehouse. All positions pay the same base salary, but you'll receive additional "cold allowances," specifically a "freezer allowance" of €12.50 per day, multiplied by five working days, then multiplied by four weeks. That's an extra €250 on top of your salary (even more when calculated monthly).

As an order picker (cooling) working through the temp agency Performance:

The most common reaction from temp workers like you during applications is, 'Wow, this is really different from other temp agencies,' but you can judge that for yourself 😉 Why do your (future) colleagues give that reaction? Because we genuinely work differently. Oh yeah, how so? From day one, your wishes, needs, and goals are our priority. In our first conversation with you, we focus on YOUR goals. What do you want to achieve in 3, 4, or 5 years? What does your ideal future look like? And what do you need from us to reach that? Based on your input, we create a short action plan. This ensures that you'll achieve your goals within a few years. Of course, you're the one steering the process, but we offer support, advice, certificates, and anything else you need at every step! We work together to realize your future. Does that sound like a great approach that also fits you well? Great! We'll probably get along just fine 😉 P.S. You also automatically and freely save up for our unique credit system. You can spend these credits on fun activities or education. And if you refer friends, family, or acquaintances, you can easily earn an extra €300 per person, as long as they work seriously and stay with us for at least six months 😉 So, follow us on Facebook and share our posts to effortlessly earn a nice bonus.

What's in it for you?

• Starting salary: €2.300,- - €2.500,- Excl. allowances • Freezer allowance: for those who work more or less continuously in the freezer room at €12.50 per day (€250 every four weeks based on 40 hours p/w) • Less frequent sickness? You'll receive a "Less Sick Bonus." • Protective clothing, of course 😉 • Contract after 6 to 12 months (if you do your job well, of course ;)) • Opportunities for growth and salary increases based on your commitment and ambition. • From day 1: you're invited to all parties and gatherings • Christmas package, nice! • From day 1, you're considered an employee of the company even though you work for the temp agency • Free participation in Performance's unique credit system, credits to be spent on fun and education. • In the long run, starting earlier or working an evening shift by mutual agreement is often possible. • Free language app if you want to boost your language skills. • Referral bonus of €300 + possible extras for referring new colleagues who perform well and stay for more than six months.

What should you be able to do?

• You must have a reasonable command of the English language. • Some or good Dutch language skills are a plus (desirable). • Preferably have some experience in logistics (warehouse, distribution center, or other logistics company) • Preferably be able to drive an electric pallet truck (EPT), but we'll teach you if necessary 😉 • Not a real skill, but if you live outside Hazeldonk, you must have your own transportation (no public transport due to delays) • Be punctual, of course 😉 Give us a call, send an email to vacature@prestatie.eu or apply directly via this page.  

Job Features

Job CategoryLogistiek, Orderpicker
Job LevelGeen ervaring, Junior, Medior, Senior
Job IndustryLogistiek
Salary€2300 - €2500 Per month

Orderpicker Hazeldonk (magazijnmedewerker) Heb jij al vaker gereden met een elektrische pallettruck? En wil je het liefst morgen al beginnen met werken in Hazeldonk? Bel dan nu of solliciteer via deze...

Stock controller | Prestatie

€14 - €15 Per Hour
Fulltime
Amsterdam, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Breda, Delft, Den haag, Dordrecht, Hazeldonk, Heinenoord, Lisse, Moerdijk, Nieuw-Vennep, Oosterhout, Oostvoorne, Oud Beijerland, Puttershoek, Ridderkerk, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Strijen, Tilburg, Utrecht, Veghel, Vlaardingen, Waddinxveen, Zoetermeer, Zoeterwoude
Posted 2 maanden ago

Werken als Stock controller?

Heb jij al ervaring als Voorraadbeheerder, Stock Controller of logistiek medewerker? Dan is dit wellicht een leuke baan voor je!
De opdrachtgever van ons uitzendbureau zoekt naar jou als je al wat logistieke ervaring hebt of in snel leert. In de rol van Stock Controller ga je snel en nauwkeurig voorraad tellen in het magazijn, deze cijfers voer je vervolgens snel en nauwkeurig in een WMS systeem in.
Je loopt best wat af op een dag, dus je houdt wel van fysiek bezig zijn. Je bent niet alleen bezig met je benen, maar ook met je hoofd. Want tegelijkertijd zie je ook snel wat er niet klopt als je kijkt naar de voorraden.
“Waar moeten deze pallets heen?” Jij hebt direct het antwoord! 
 
“Waarom ontbreekt artikel 145E en 632B bij order 13414?” Dat heb jij zo achterhaald door snel in het WMS-systeem te kijken.  
 
Jij spot moeiteloos de kleinste foutjes en details als het gaat om de voorraad. Of je dat nu doet vanuit de hoogwerker, wanneer je langs de stellingen loopt of achter de computer zit. 
 
Herken jij jezelf hierin?
 Dan ben jij wellicht dé nieuwe Stock Controller waar wij naar zoeken! Wil jij vandaag nog solliciteren? Dat kan!
 
Because..
It’s in your Control!
Je gaat bij deze logistieke opdrachtgever in een gezellig team werken. Een collegiaal team dat jou vertrouwt zoals jij op hen kan rekenen. Samen staan jullie sterk en zorgen dat alles op rolletjes loopt. Want zonder goed voorraadbeheer is er geen business. Zonder accurate stock control raakt elk proces uit zijn flow OF komt zelfs geheel stil te liggen. Samen met andere tellers en logistieke medewerkers zorg jij dat dat niet gebeurt.
Om dat voor elkaar te krijgen heb je als voorraadbeheerder best wat verantwoordelijkheden.
Welke verantwoordelijkheden heb je als Stock Controller?
Dit zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden voor jou als Stock Controller: 
• Zorgen dat de voorraadinventaris klopt.
• Vraagbaak zijn voor iedereen met vragen over orders en bestellingen. (Je bent de spil tussen kantoor en magazijn, maar vooral hands-on werkzaam in het magazijn)
• Weten welke pallet waar moet staan en waar elk product komt te liggen.
• Zorgen dat producten makkelijk en op de juiste plek gevonden en gepakt kunnen worden.
• Samen met je collega’s zorg je er voor dat producten op tijd opnieuw verpakt worden.
Die verantwoordelijkheden durf en kun jij makkelijk zelfstandig dragen. Je hebt een aantal belangrijke taken zodat je aan deze verantwoordelijkheden kan voldoen.

Welke taken heb je als voorraadbeheerder?

Dit zijn jouw belangrijkste werkzaamheden als voorraadbeheerder:
• Verdelen van de voorraad, jij weet precies welke pallet waar moet staan en welk product waar moet liggen.
• Tellen in het magazijn, cyclische en periode tellingen, maar ook tellingen op verzoek van klanten.
• Plaatsen van pallets en producten op de juiste plekken, ook hoog in de stellingen.
• Controleren van binnenkomende vrachten en uitgaande goederen (checken van kwaliteit en kwantiteit)
• Controleren van de voorraadlocaties op ontbrekende goederen of juist een overschot aan producten
• Besturen van de heftruck, reachtruck of bedienen van ander intern transport (t.b.v. tellingen in het magazijn)
• Controleren van de voorraad in het (Warehouse Management Systeem) systeem (WMS)
• Verwerken van de administratie met betrekking tot de voorraden (af en toe)
• Zorgen dat producten op tijd opnieuw verpakt worden

Wat voor kwaliteiten zoeken we in een voorraadbeheerder?

• Ervaring met: voorraadbeheer en andere magazijnwerkzaamheden.
• Fysiek fit, je bent veel in het magazijn bezig en ondersteunt je andere logistieke collega’s.
• Vaardig zijn in WMS/ERP systemen en software zoals Excel, MS-Office en Access.
• Ervaring als Stock Controller, liefst minimaal 1 jaar.
• Begrijpen hoe processen in het magazijn werken.
• Flexibel en nauwkeurig kunnen werken.
• Oog hebben voor details.
• Engels kunnen spreken en schrijven, bij voorkeur meerdere talen beheersen. 
• Durven werken in hoge stellingen (geen hoogtevrees bij werk op de hoogwerker of manup).
• Kritisch-analytisch zijn in het magazijn (Voor voorraadprobleempjes snel praktische problemen oplossingen kunnen bedenken).
• Ambitieus zijn (we zoeken iemand die wil door- en meegroeien).
 
Verder is het belangrijk dat je beschikt over eigen vervoer.

An offer you can’t refuse (arbeidsvoorwaarden)

• Start-salaris van €14,00 per uur. Na 3 maanden €14,50 p/u, na 1 jaar een loon van €15,00 p/u! Dit is nog exclusief mogelijke toeslagen.
• Fulltime baan in ploegendienst, met uitzicht op een vast contract.
• Leuke collegiale collega’s, dat werkt wel zo fijn.
• Bij doelen die je wilt bereiken bieden wij (en de werkgever) waar mogelijk ondersteuning.
• Werken bij een succesvolle en groeiende organisatie, klinkt goed toch?
• Gratis meesparen aan het unieke Prestatie creditsysteem. Credits kan je uitgeven aan fun of scholing!
Zien wij jouw sollicitatie zo verschijnen? Vul het formulier op deze pagina in. Wil je jouw sollicitatieproces versnellen? Bel dan naar 070-3030032 nadat je het formulier hebt ingevuld.

Job Features

Job CategoryKantoor / warehouse, Logistiek
Job LevelGeen ervaring, Junior, Medior, Senior
Job IndustryLogistiek
Salary€14 - €15 Per Hour

Werken als Stock controller? Heb jij al ervaring als Voorraadbeheerder, Stock Controller of logistiek medewerker? Dan is dit wellicht een leuke baan voor je! De opdrachtgever van ons uitzendbureau zoe...

Voorraadbeheerder | Prestatie

€14 - €15 Per Hour
Fulltime
Amsterdam, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Breda, Delft, Den haag, Dordrecht, Hazeldonk, Heinenoord, Lisse, Moerdijk, Nieuw-Vennep, Oosterhout, Oostvoorne, Oud Beijerland, Puttershoek, Ridderkerk, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Strijen, Tilburg, Utrecht, Veghel, Vlaardingen, Waddinxveen, Zoetermeer, Zoeterwoude
Posted 2 maanden ago

Vacature: Voorraadbeheerder

Heb jij al ervaring als Voorraadbeheerder, Stock Controller of logistiek medewerker? Super! Dan is deze functie waarschijnlijk echt iets voor jou.
Wij zoeken namelijk iemand die het liefst al wat logistieke ervaring heeft of in ieder geval snel leert. In deze functie ga je snel en nauwkeurig de voorraad tellen in het magazijn, deze voer je vervolgens even snel en nauwkeurig in een WMS systeem in.
Je houdt wel van fysiek bezig zijn, maar tegelijkertijd zie je ook snel wat er niet klopt als je kijkt naar de voorraden.
“Waar moeten deze pallets heen?” Jij hebt direct het antwoord! 
 
“Waarom ontbreekt artikel 145E en 632B bij order 13414?” Dat heb jij zo achterhaald door snel in het WMS-systeem te kijken.  
 
Jij spot met gemak de kleinste foutjes en details als het gaat om voorraden. Dat doe je vanuit de hoogwerker, wanneer je langs de stellingen loopt of soms wanneer je achter de computer zit. 
 
Herken jij jezelf hierin?
Dan ben jij wellicht dé nieuwe Stock Controller waar wij naar zoeken! Wil jij vandaag nog solliciteren? Dat kan!
 
Because..
It’s in your Control!
Je gaat bij deze logistieke opdrachtgever in een gezellig team werken. Een collegiaal team dat jou vertrouwt zoals jij op hen kan rekenen. Samen staan jullie sterk en zorgen dat alles op rolletjes loopt. Want zonder goed voorraadbeheer is er geen business. Zonder accurate stock control raakt elk proces uit zijn flow OF komt zelfs geheel stil te liggen. Samen met andere tellers en logistieke medewerkers zorg jij dat dat niet gebeurt.
Om dat voor elkaar te krijgen heb je als voorraadbeheerder best wat verantwoordelijkheden.
Welke verantwoordelijkheden heb je als Stock Controller?
Dit zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden voor jou als Stock Controller: 
• Zorgen dat de voorraadinventaris klopt.
• Vraagbaak zijn voor iedereen met vragen over orders en bestellingen. (Je bent de spil tussen kantoor en magazijn, maar vooral hands-on werkzaam in het magazijn)
• Weten welke pallet waar moet staan en waar elk product komt te liggen.
• Zorgen dat producten makkelijk en op de juiste plek gevonden en gepakt kunnen worden.
• Samen met je collega’s zorg je er voor dat producten op tijd opnieuw verpakt worden.
Die verantwoordelijkheden durf en kun jij makkelijk zelfstandig dragen. Je hebt een aantal belangrijke taken zodat je aan deze verantwoordelijkheden kan voldoen.

Welke taken heb je als stock controller?

Dit zijn jouw belangrijkste werkzaamheden als Stock Controller:
• Verdelen van de voorraad, jij weet precies welke pallet waar moet staan en welk product waar moet liggen.
• Tellen in het magazijn, cyclische en periode tellingen, maar ook tellingen op verzoek van klanten.
• Plaatsen van pallets en producten op de juiste plekken, ook hoog in de stellingen.
• Controleren van binnenkomende vrachten en uitgaande goederen (checken van kwaliteit en kwantiteit)
• Controleren van de voorraadlocaties op ontbrekende goederen of juist een overschot aan producten
• Besturen van de heftruck, reachtruck of bedienen van ander intern transport (t.b.v. tellingen in het magazijn)
• Controleren van de voorraad in het (Warehouse Management Systeem) systeem (WMS)
• Verwerken van de administratie met betrekking tot de voorraden (af en toe)
• Zorgen dat producten op tijd opnieuw verpakt worden

Wat voor kwaliteiten zoeken we in een Stock controller?

• Ervaring met: voorraadbeheer en andere magazijnwerkzaamheden.
• Fysiek fit, je bent veel in het magazijn bezig en ondersteunt je logistieke collega’s.
• Vaardig zijn in WMS/ERP systemen en software zoals Excel, MS-Office en Access.
• Ervaring als Stock Controller (liefst 1 jaar of langer).
• Begrijpen hoe processen in het magazijn werken.
• Flexibel en nauwkeurig kunnen werken.
• Oog hebben voor details.
• Engels kunnen spreken en schrijven, bij voorkeur meerdere talen beheersen. 
• Durven werken in hoge stellingen (geen hoogtevrees bij werk op de hoogwerker of manup).
• Kritisch-analytisch zijn in het magazijn (Voor voorraadprobleempjes snel praktische problemen oplossingen kunnen bedenken).
• Ambitieus zijn (we zoeken iemand die wil door- en meegroeien).
 
Verder is het belangrijk dat je beschikt over eigen vervoer.

An offer you can’t refuse (arbeidsvoorwaarden)

• Start-salaris van €14,00 per uur. Na 3 maanden €14,50 p/u, na 1 jaar een loon van €15,00 p/u! Dit is nog exclusief mogelijke toeslagen.
• Fulltime baan in ploegendienst, met uitzicht op een vast contract.
• Leuke collegiale collega’s, dat werkt wel zo fijn.
• Bij doelen die je wilt bereiken bieden wij (en de werkgever) waar mogelijk ondersteuning.
• Werken bij een succesvolle en groeiende organisatie, klinkt goed toch?
• Gratis meesparen aan het unieke Prestatie creditsysteem. Credits kan je uitgeven aan fun of scholing!
Zien wij jouw sollicitatie zo verschijnen? Vul het formulier op deze pagina in. Wil je jouw sollicitatieproces versnellen? Bel dan naar 070-3030032 nadat je het formulier hebt ingevuld.

Job Features

Job CategoryKantoor / warehouse, Logistiek
Job LevelGeen ervaring, Junior, Medior, Senior
Job IndustryLogistiek
Salary€14 - €15 Per Hour

Vacature: Voorraadbeheerder Heb jij al ervaring als Voorraadbeheerder, Stock Controller of logistiek medewerker? Super! Dan is deze functie waarschijnlijk echt iets voor jou. Wij zoeken namelijk ieman...

Fulltime
Hazeldonk
Posted 3 maanden ago

Reachtruckchauffeur Hazeldonk

Als je overweegt om aan de slag te gaan als reachtruckchauffeur in Hazeldonk, dan ben je bij uitzendbureau Prestatie aan het juiste adres. Hieronder lees je alles wat je moet weten over deze functie, waaronder de werkomstandigheden, de voordelen en de vereisten voor deze vacature.

Waarom kiezen voor een baan als Reachtruckchauffeur in Hazeldonk?

Werken als reachtruckchauffeur in Hazeldonk biedt een scala aan voordelen. Hier zijn enkele redenen waarom je voor deze functie wilt kiezen:
 • Carrièrekansen: Als reachtruckchauffeur ontwikkel je essentiële vaardigheden en krijg je waardevolle ervaring in de logistieke sector. Dit kan je helpen om door te groeien naar andere functies of om je carrière in de logistiek te bevorderen. Je krijgt zowel hulp bij het doorgroeien van de werkgever als ons uitzendbureau zelf. Specifieke doelen in gedachten? Laat ze ons weten, wij helpen je graag!
 • Goede werkomstandigheden: Hazeldonk biedt een veilige en georganiseerde werkomgeving. Je krijgt natuurlijk de nodige training en ondersteuning om je werk goed te kunnen doen. Wil je meer skills ontwikkelen? Just let us know!
 • Aantrekkelijke beloningen: Naast een goed salaris biedt het werk als reachtruckchauffeur in Hazeldonk ook andere voordelen, zoals een contract met uitzicht op een vaste aanstelling, doorgroeimogelijkheden en waardering voor je werk.

Wat doe je als reachtruckchauffeur in Hazeldonk?

Als reachtruckchauffeur in Hazeldonk variëren je werkzaamheden en activiteiten. Enkele van de meest voorkomende taken zijn:
 • Het laden en lossen van vrachtwagens
 • Het verspreiden van pallets door het magazijn
 • Het verzamelen en controleren van klantorders
 • Het veilig en efficiënt bedienen van de reachtruck
Dat doe je met de reachtruck, jij zorgt dus dat goederen die hoog gepakt en weggezet moet worden in de stellingen veilig gepickt en geplaatst worden.

Vereisten voor de vacature Reachtruckchauffeur in Hazeldonk

Om als reachtruckchauffeur in Hazeldonk aan de slag te gaan, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:
 • Je moet in het bezit zijn van een geldig reachtruckcertificaat (of heftruckcertificaat)
 • Je moet ervaring hebben met het bedienen van een reachtruck (of heftruck)
 • Je moet stressbestendig zijn en in staat zijn om beslissingen te nemen
 • Je moet flexibel zijn en bereid zijn om in wisselende diensten te werken, ook in de weekenden
 • Je moet snel, maar tegelijkertijd veilig kunnen werken en een goed overzicht bewaren
 • Je moet in het bezit zijn van eigen vervoer en in de buurt van Hazeldonk (Zundert) wonen

Wat je krijgt als reachtruck chauffeur

Als reachtruck chauffeur in Hazeldonk ontvang je niet alleen een aantrekkelijk salaris, maar ook tal van andere voordelen. Hier zijn enkele van de dingen die je kunt verwachten:
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Ploegendienst
 • Werkweek van 40 uur per week
 • Een prettige en informele werksfeer
 • Ons uitzendbureau helpt je bij het bereiken van je persoonlijke en/of carrièredoelen
 • Doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf dat zelf ook groeit
 • Waardering voor je werk en complimenten als je het goed doet
 • Toeslagen bovenop je loon afhankelijk van je uren.
Het 4-wekelijkse salaris dat je ontvangt, bedraagt: €2.240,00 tot €2.400,00 exclusief toeslagen. (Dus per maand verdien je in deze functie €2.425,00 tot €2.600,00. Dat is een uurloon van €14,09 tot €15,12, exclusief toeslagen bovenop je salaris). Klinkt deze vacature interessant? Solliciteer dan nu via deze pagina of bel / mail ons uitzendbureau, wie weet start je morgen al op je nieuwe job!

Job Features

Job CategoryReachtruckchauffeur
Job LevelJunior, Medior, Senior
Job IndustryLogistiek
Salary€2425 - €2600 Per month

Reachtruckchauffeur Hazeldonk Als je overweegt om aan de slag te gaan als reachtruckchauffeur in Hazeldonk, dan ben je bij uitzendbureau Prestatie aan het juiste adres. Hieronder lees je alles wat je ...

Heftruckchauffeur Hazeldonk | Prestatie

€2300 - €2500 Per month
Hazeldonk
Posted 3 maanden ago

Vacature Heftruckchauffeur Hazeldonk 

Als heftruckchauffeur in Hazeldonk speel jij een belangrijke rol in het jonge logistieke bedrijf waar je gaat werken. Als heftruck professional ben je verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt verplaatsen van goederen in het magazijn. In deze vacature lees je wat jouw rol als heftruckchauffeur in Hazeldonk inhoudt, wat de voordelen zijn van het kiezen voor deze baan en wat je kunt verwachten van een typische werkdag als vorkheftruckchauffeur. Jij kiest het doel, wij helpen. Let op: voor deze vacature dien je te beschikken over een auto en in of dichtbij Hazeldonk te wonen.

Wat zijn je verantwoordelijkheden als heftruckchauffeur in Hazeldonk?

Als heftruckchauffeur ben je verantwoordelijk voor het rijden en bedienen van een heftruck om goederen te verplaatsen binnen de opslagfaciliteit. Je bent verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtwagens, het vervoeren van goederen naar de juiste locaties binnen het magazijn en het waarborgen van de veiligheid van de goederen die je vervoert. Liever geen deukjes in de stellingen dus 😉 Je bent gedeeltelijk ook verantwoordelijk voor het controleren van de inventaris en ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheid goederen op de juiste plaats wordt opgeslagen.

Dit ben jij als heftruckchauffeur

Logistiek is voor jou een bekende omgeving. Je weet hoe het is om containers te laden, heftruck te rijden en daarnaast heb je ook ervaring opgedaan met het verwerken van gegevens in de computer. Je houdt ervan om door te werken. Je weet als geen ander dat de werkdag pas voorbij is als alle goederen die vandaag weg moeten, ook de deur uit zijn. En alle binnenkomende goederen op de juiste plek staan. Je bent nauwkeurig en flexibel in werktijden. Je bent bereid om in ploegendienst te werken, en bent extra uren beschikbaar in het hoogseizoen van mei tot en met oktober.

Functie-eisen voor de vacature vorkheftruckchauffeur in Hazeldonk

De functie-eisen voor een heftruckchauffeur variëren, voor deze baan in Hazeldonk zijn er enkele basisvereisten. Ten eerste moet je als heftruckchauffeur in het bezit zijn van een geldig heftruckcertificaat. Dat is voor jou geen probleem, toch? Dit toont aan dat jij als over de nodige training beschikt om een heftruck veilig en efficiënt te kunnen bedienen. Dat vinden je collega's wel zo fijn om te weten. Om dezelfde reden is ervaring met het rijden op een heftruck ook een must. Als kandidaat ben je woonachtig in of nabij Hazeldonk (Zundert) in Noord-Brabant en beschik je over een eigen auto (eigen vervoer).

Hoe ziet je werkdag als heftruckchauffeur in Hazeldonk eruit? (Beschrijving van een typische werkdag)

Een typische werkdag voor een heftruckchauffeur in Hazeldonk ziet er zo uit: Je begint de dag met een veiligheidscontrole van de heftruck waar je op rijdt. Je controleert even snel de banden, de remmen natuurlijk, de lichten en andere veiligheidsvoorzieningen. Zo weet je zeker dat de heftruck veilig is om te bedienen. Zodra je dit hebt gecontroleerd weet je dat de heftruck veilig is, so let's get on it! Je begint na je controle met het laden en lossen van de vrachtwagens die aandokken. Je verplaatst de binnenkomende pallets met goederen van de vrachtwagen naar de juiste plek in het magazijn. Gedurende de dag moet je regelmatig goederen van locatie naar locatie verplaatsen binnen het magazijn. Daarvoor gebruik je jouw heftruck als een ware pro. Aan het einde van de dag voeren de heftruckchauffeurs in dit magazijn meestal een laatste veiligheidscontrole uit op hun heftruck en zorgen ze ervoor dat alle goederen veilig en correct zijn opgeslagen.

Wat je krijgt als heftruckchauffeur in Hazeldonk (Zundert)

Het salaris voor een heftruckchauffeur in Hazeldonk varieert, maar ligt tussen €2.120,00 en €2.320,00 per vier weken, exclusief toeslagen (dit komt neer op een maandsalaris van tussen de €2.300,00 en €2.500,00 voor deze functie. Dat is een uurtarief van €13,37 tot €14,53, exclusief de toeslagen die bovenop je salaris komen). Je startsalaris is afhankelijk van je eerdere ervaring.
 • Tijdelijke dienstverband met uitzicht op een vast contract
 • Ploegendienst
 • Een aangename en informele werksfeer
 • Ons uitzendbureau zal je helpen je persoonlijke en/of carrièredoelen te bereiken
 • Groeimogelijkheden
 • Waardering voor je werk en complimenten wanneer je goed presteert

Jouw profiel als Heftruckchauffeur

 • Een aantal jaren relevante werkervaring in de logistiek.
 • Je hebt een goede werkinstelling en bent flexibel in werktijden.
 • Je bent bereid om in ploegendienst te werken.
 • Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal voldoende
 • In het bezit zijn van een hefruckcertificaat is een pre.
Heb je geen vervoer? Afhankelijk van waar je woont haalt Prestatie jou op. Klinkt dit interessant? Meld je dan nu aan. Binnen 24 uur nemen we contact met je op.

Job Features

Job CategoryHeftruckchauffeur
Job LevelJunior, Medior
Job IndustryLogistiek
Salary€2300 - €2500 Per month

Vacature Heftruckchauffeur Hazeldonk  Als heftruckchauffeur in Hazeldonk speel jij een belangrijke rol in het jonge logistieke bedrijf waar je gaat werken. Als heftruck professional ben je verantwoor...

Fulltime
Hazeldonk
Posted 3 maanden ago

Productiemedewerker Hazeldonk (Zundert)

Ben je op zoek naar een productiemedewerker vacature in Hazeldonk? Zoek niet verder. We hebben de perfecte functie voor je klaarstaan. Een lekker salaris, geweldige voordelen en een tof team + werkgever. Deze functie geeft je ook de mogelijkheid om je vaardigheden verder te ontwikkelen en te groeien in je carrière.

Wat je kunt verwachten als productiemedewerker in Hazeldonk

Als productiemedewerker in Hazeldonk, kan je een maandsalaris verwachten tussen de €2.300,00 en €2.500,00 (exclusief mogelijke toeslagen). Dit komt neer op een uurtarief van €13,37 tot €14,53, exclusief toeslagen. Dit is een tijdelijke functie met uitzicht op een vaste aanstelling. Verder ga je via ons uitzendbureau werken bij een werkgever met een prettige en informele werksfeer. Ons uitzendbureau helpt jou daarnaast bij het bereiken van je persoonlijke en/of carrièredoelen. Ook zijn er doorgroeimogelijkheden en krijg je natuurlijk waardering voor je werk.

Wat de functie productiemedewerker inhoudt

Als productie medewerker ben je verantwoordelijk voor diverse taken binnen de productieomgeving. De activiteiten die je uitvoert variëren van het bedienen van machines, het controleren van de kwaliteit van producten, tot het verpakken van eindproducten. Je werkt samen met een team om de productiedoelstellingen te bereiken en de kwaliteitsnormen te handhaven.

Wie we zoeken voor deze vacature

We zoeken een kandidaat die in of in de buurt van Hazeldonk (Zundert) in Noord-Brabant woont en die over eigen vervoer beschikt. De ideale kandidaat is betrouwbaar, efficiënt en heeft een goed oog voor detail. Ervaring in een productieomgeving is een pluspunt, maar geen vereiste. Eerdere ervaring met een logistieke baan is wel verplicht. Geen papiertjes voor je Mavo, Havo, MBO of HBO? Geen probleem. We kijken vooral naar jouw motivatie en ervaring, en minder naar je diploma's.

Wat je krijgt wanneer je kiest voor deze baan

 • Het 4-wekelijkse salaris dat je ontvangt als productiemedewerker bij uitzendbureau Prestatie is: €2.120,00 tot €2.320,00 exclusief toeslagen. (Per maand verdien je in deze functie dus €2.300,00 tot €2.500,00. Dat is een uurloon van €13,37 tot €14,53, exclusief toeslagen bovenop je salaris)
 • Tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Soort dienstverband: Ploegendienst
 • Prettige en informele werksfeer
 • Ons uitzendbureau helpt je jouw privé en/of carrière-doelen te bereiken
 • Doorgroeikansen
 • Waardering voor je werk en complimenten wanneer je goed bezig bent

Functie-eisen voor de vacature productie medewerker

 • Je hebt enige ervaring als productie medewerker of een soortgelijk beroep. (Denk aan picker, packer, controleur, heftruckchauffeur en andere functies binnen een magazijn)
 • (Pré) een aantal jaren relevante werkervaring in de logistiek.
 • Je hebt een goede werkinstelling en bent flexibel in werktijden.
 • Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal voldoende
 • Je beschikt over eigen vervoer (auto).
 • Je woont in of dichtbij Hazeldonk

Over werken als productiemedewerker via ons uitzendbureau:

Dit is wat je mag verwachten van werken via ons uitzendbureau: We waarderen je inzet en geven je regelmatig complimenten. Bij ons staat de kandidaat centraal, dus we bieden persoonlijke aandacht en denken actief met je mee. Ons doel is om je te helpen je privédoelen of carrièredoelen te bereiken. Je krijgt bij ons ook de kans om certificaten voor de heftruck en reachtruck te behalen. Daarnaast bieden we een uniek creditsysteem aan waarmee je kunt sparen. Jij kiest het doel, wij helpen – dat is onze belofte aan jou.

Hoe kan je solliciteren op deze baan?

Als je enthousiast bent geworden en wilt solliciteren voor de vacature productiemedewerker in Hazeldonk, wacht dan niet langer! Gebruik het sollicitatieformulier op onze pagina, mail of bel ons. Het beste is eerst hier je gegevens in te vullen en dan te bellen. Zo kan je sneller aan het werk als je dit graag wilt.

Job Features

Job CategoryProductiemedewerker
Job LevelJunior, Medior, Senior
Job IndustryLogistiek
Salary€2300 - €2500 Per month

Productiemedewerker Hazeldonk (Zundert) Ben je op zoek naar een productiemedewerker vacature in Hazeldonk? Zoek niet verder. We hebben de perfecte functie voor je klaarstaan. Een lekker salaris, gewel...

Fulltime
Hazeldonk
Posted 3 maanden ago

Logistiek medewerker Hazeldonk (Zundert)

Wil jij werken als Logistiek medewerker in Zundert? Dan heeft ons uitzendbureau de de perfecte vacature voor jou! Bij deze werkgever krijg je de kans om als logistiek medewerker te beginnen en verder door te groeien. Deze week al beginnen? Lees snel verder wat je kan verwachten van de functie en hoe je solliciteert.

Waar ga je werken als Logistiek medewerker in Hazeldonk? (functieomschrijving)

Als Logistiek medewerker kom je te werken in een magazijn in Hazeldonk, daar doe je verschillende dingen. In dit grote magazijn werk je samen als team met andere logistieke medewerkers, magazijnmedewerkers en heftruck chauffeurs. Samen verzamelen jullie goederen en producten op basis van de bestellingen van klanten. Dat doe je net als de rest van het team natuurlijk snel en nauwkeurig. Naast orderpicken ben je verantwoordelijk voor andere taken met betrekking tot het logistiek proces zoals het verpakken, labelen en het klaarzetten van de bestellingen voor verzending.

Naar wie zijn we op zoek voor deze Logistiek medewerker vacature in Hazeldonk?

Wij zoeken iemand met minimaal 1 jaar ervaring in het magazijnwerk, het liefst als Logistiek medewerker. Heb je geen ervaring als magazijnmedewerker, maar wel ervaring met een andere baan in de logistieke sector? Ook dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Je moet flexibel en ambitieus zijn en openstaan voor werken in ploegendiensten. Het is belangrijk dat je de competenties hebt om nauwkeurig en snel te werken, aangezien het verzamelen van goederen een van je belangrijkste taken zal zijn.

Belangrijk om te weten voor je solliciteert op deze vacature:

Voor je solliciteert op deze vacature is het belangrijk om te weten dat je moet beschikken over een auto. Het is ook belangrijk dat je in of dichtbij Hazeldonk woont. We kijken vooral naar jouw motivatie en ervaring, en minder naar je diploma's.

Wat je krijgt wanneer je kiest voor deze baan

 • Het 4-wekelijkse salaris dat je ontvangt is: €2.120,00 tot €2.320,00 exclusief toeslagen. (Per maand verdien je in deze functie dus €2.300,00 tot €2.500,00. Dat is een uurloon van €13,37 tot €14,53, exclusief toeslagen bovenop je salaris)
 • Tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Soort dienstverband: Ploegendienst
 • Prettige en informele werksfeer
 • Ons uitzendbureau helpt je jouw privé en/of carrière-doelen te bereiken
 • Doorgroeikansen
 • Waardering voor je werk en complimenten wanneer je goed bezig bent

Functie-eisen voor de vacature Logistiek medewerker

 • Je hebt enige ervaring als Logistiek medewerker of een soortgelijk beroep
 • (Pré) een aantal jaren relevante werkervaring in de logistiek.
 • Je hebt een goede werkinstelling en bent flexibel in werktijden.
 • Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal voldoende
 • Je beschikt over eigen vervoer (auto).
 • Je woont in of dichtbij Hazeldonk

Over werken via ons uitzendbureau:

Dit is wat je mag verwachten van werken via ons uitzendbureau: We waarderen je inzet en geven je regelmatig complimenten. Bij ons staat de kandidaat centraal, dus we bieden persoonlijke aandacht en denken actief met je mee. Ons doel is om je te helpen je privédoelen of carrièredoelen te bereiken. Je krijgt bij ons ook de kans om certificaten voor de heftruck en reachtruck te behalen. Daarnaast bieden we een uniek creditsysteem aan waarmee je kunt sparen. Jij kiest het doel, wij helpen – dat is onze belofte aan jou.

Zien wij jouw sollicitatie zo binnenkomen?

Als je enthousiast bent geworden en je wilt solliciteren voor de vacature Logistiek medewerker in Hazeldonk via ons uitzendbureau, wacht dan niet langer! Gebruik het sollicitatieformulier op onze pagina, mail of bel ons.

Job Features

Job CategoryLogistiek Medewerker
Job LevelJunior, Medior, Senior
Job IndustryLogistiek
Salary€2300 - €2500 Per month

Logistiek medewerker Hazeldonk (Zundert) Wil jij werken als Logistiek medewerker in Zundert? Dan heeft ons uitzendbureau de de perfecte vacature voor jou! Bij deze werkgever krijg je de kans om als lo...

Magazijnmedewerker Hazeldonk | Prestatie

€2300 - €2500 Per month
Fulltime
Hazeldonk
Posted 3 maanden ago

Magazijnmedewerker Hazeldonk

Ben je op zoek naar een baan waar je je handen uit de mouwen kunt steken en waar je waardevolle werkervaring kunt opdoen? Check dan snel deze vacature voor magazijnmedewerker in Hazeldonk. Deze job biedt je de mogelijkheid om te werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. In deze vacaturetekst lees je wat de functie van magazijnmedewerker in Hazeldonk inhoudt en hoe je je kunt aanmelden voor deze functie.

Wat houdt de functie magazijnmedewerker in?

Als magazijnmedewerker in Hazeldonk kom je te werken in een team vol toffe logistieke collega's, binnen het team ben je verantwoordelijk voor een breed scala aan taken. Deze omvatten onder andere:
 1. Orderverzameling: Je verzamelt de juiste producten voor bestellingen en zorgt ervoor dat ze klaarstaan voor transport (orderpicken).
 2. Productcontrole: Je controleert of de juiste producten en juiste hoeveelheden goederen klaarstaan voor levering.
 3. Materiaalbeheer: Je zorgt ervoor dat alle benodigde materialen en apparatuur beschikbaar zijn voor de dagelijkse werkzaamheden.
 4. Veiligheid: Je zorgt ervoor dat alle werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd, in overeenstemming met de bedrijfsrichtlijnen en wettelijke voorschriften.
 5. Teamwerk: Je werkt nauw samen met je collega's om ervoor te zorgen dat alle taken efficiënt en op tijd worden uitgevoerd.
 6. Schoonmaken: Geen groot deel van je functie, maar wel een belangrijk onderdeel. Een schone werkvloer zorgt dat iedereen, inclusief jijzelf, veilig zijn werk kan uitvoeren.

Vereisten voor de functie

Om in aanmerking te komen voor de functie van magazijnmedewerker in Hazeldonk, moet je voldoen aan een aantal basisvereisten. Deze omvatten onder andere:
 1. Ervaring: Hoewel eerdere ervaring in een magazijnomgeving een voordeel is, is het geen strikte vereiste. Als je bereid bent om te leren en hard te werken, kom je zeker in aanmerking voor de functie.
 2. Fysieke conditie: De functie vereist dat je fysiek in staat bent om zware objecten te tillen en de hele dag op je voeten te staan.
 3. Betrouwbaarheid: Je moet betrouwbaar en punctueel zijn, en in staat om je taken zelfstandig en met minimale supervisie uit te voeren.
 4. Eigen vervoer: Je moet zelf in staat zijn om naar de locatie in Hazeldonk te reizen. Dit betekent dat je idealiter over een eigen auto moet beschikken.
 5. Woonplaats: Je moet wonen in of nabij Hazeldonk (Zundert) in Noord-Brabant.
Geen vereiste, maar wel handig! Bezit je een heftruck certificaat of reachtruck certificaat? Dan kan je al snel meer doen in het magazijn en dus ook meer gaan verdienen!

Salaris en voordelen als magazijnmedewerker in Hazeldonk

Het salaris voor de functie van magazijnmedewerker in Hazeldonk is zeer concurrerend. Het 4-wekelijkse salaris ligt tussen €2.120,00 en €2.320,00, exclusief toeslagen. Dit komt neer op een maandsalaris van €2.300,00 - €2.500,00 of €13,37 - €14,54 per uur voor deze functie, exclusief toeslagen. Daarnaast zijn er ook een aantal extra voordelen verbonden aan de functie. Deze kunnen onder andere bestaan uit training en opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en de mogelijkheid om in een leuk en dynamisch team te werken.

Wat je krijgt wanneer je kiest voor deze baan

 • 4-wekelijkse salaris: €1.920,00 - €2.080,00 exclusief toeslagen. (Per maand €2.064,00 - €2.236,00 of €12,00 - €13,00 per uur voor deze functie, exclusief toeslagen)
 • Tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Soort dienstverband: Ploegendienst
 • Prettige en informele werksfeer
 • Ons uitzendbureau helpt je jouw privé en/of carrière-doelen te bereiken
 • Doorgroeikansen
 • Waardering voor je werk en complimenten wanneer je goed bezig bent

Hoe solliciteer je op deze functie?

Als je geïnteresseerd bent in de functie van magazijnmedewerker in Hazeldonk, kun je je eenvoudig aanmelden via het formulier of ons uitzendbureau gewoon even bellen. Wij behandelen jouw sollicitatie zo snel mogelijk, maar de beller is zeker sneller!

Job Features

Job CategoryMagazijnmedewerker
Job LevelJunior, Medior
Job IndustryLogistiek
Salary€2300 - €2500 Per month

Magazijnmedewerker Hazeldonk Ben je op zoek naar een baan waar je je handen uit de mouwen kunt steken en waar je waardevolle werkervaring kunt opdoen? Check dan snel deze vacature voor magazijnmedewer...

Werken in Hazeldonk (Zundert)

Wil je werken in Zundert? Super, want de arbeidsmarkt in Hazeldonk voor werkzoekenden is namelijk fantastisch! Er zijn volop vacatures waar je op kan solliciteren. In buurtschap Zundert vind je makkelijk een baan, heb je volop plezier met je collega’s op je werk, maar kan je ook lekker ontspannen in de omgeving. Verken in je vrije tijd de gezelligste cafeetjes van Noord-Brabant of maak heerlijke wandelingen in de natuur (bijvoorbeeld in de Pannenhoef). En die natuur.. Die brengt ook werk met zich mee! Zo zijn er namelijk ook volop agrarische bedrijven. Ben je een echte traditionele carnavalvierder? Dan ga je het bloemencorso in Zundert fanatisch vinden!

Onvervulde arbeidsplaatsen in Zundert

Er zijn best wat onvervulde arbeidsplaatsen in Zundert waar je direct aan de slag kan, zeker als het gaat om logistieke en agrarische werkzaamheden. Wanneer je vandaag solliciteert op een van de vacatures kun je dus al snel beginnen. In sommige (oogst)seizoenen is daarom de vraag naar personeel extra groot.

Vacatures bij leuke bedrijven en organisaties in Hazeldonk

In Hazeldonk zijn er naast agrarische bedrijven ook volop andere organisaties die zitten te wachten op jou als nieuwe medewerker! De werkgevers die kiezen voor uitzenden bij Prestatie zijn allemaal betrokken bij hun personeel en jou als uitzendkracht. Net als in onze visie staan jouw wensen en behoeften centraal bij hen. Daarom staat in iedere vacature vermeldt dat je groeikansen krijgt en hulp bij het bereiken van je doelen.

Logistiek vacatures in Zundert

Als je zoekt naar logistieke vacatures in Zundert ben je bij uitzendbureau Prestatie op de juiste plek! Er zijn opdrachtgevers met een mooi magazijn, loods of distributiecentrum gevestigd in Zundert. Daarom kan je kiezen uit de leukste vacatures voor logistieke beroepen zoals logistiek medewerker, magazijnmedewerker, orderpicker, heftruckchauffeur, reachtruckchauffeur en andere functies binnen het magazijn.

Veelgestelde vragen

Wat is de procedure voor solliciteren op werk in Hazeldonk (Zundert)?

Solliciteren voor een baan in Hazeldonk is makkelijk. Klik op de vacature die je leuk vindt, scroll naar het formulier onderaan de vacaturepagina. Vul je naam en mailadres in en upload je CV via het formulier. Wil je de sollicitatieprocedure versnellen? Bel dan naar 070-3030032 als je klaar bent. We kunnen dan nog sneller met jou aan de tafel en jij kan nog sneller starten met je nieuwe baan.

Kan ik deze week al starten met werken in Zundert?

Ja, je kan bijna altijd dezelfde week al starten met je nieuwe baan in Breda, tenzij je solliciteert op vrijdag of in het weekend. Zoek je met spoed naar een nieuwe baan? Geen zorgen, wij denken met je mee. Samen kijken we in dat geval naar vacatures in Hazeldonk en de nabije omgeving.

Kan ik contact opnemen over de vacatures in Hazeldonk?

Zeker! Je mag contact opnemen over openstaande vacatures in Hazeldonk via vacature@prestatie.eu of door te bellen naar 070-3030032.

 

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".