juni 05, 2023

5 Trends in de logistieke sector die jij als logistiek bedrijf wilt volgen

Trends in de logistiek; flexibiliteit, semi-automatisch, digitale volwassenheid, exoskelet, RFID, druk op managers,

5 trends in de logistieke sector waar je (op korte termijn) wat mee kan.

De belangrijkste trends in de logistieke sector zijn het groeiende belang van; flexibiliteit, automatisering, operationeel onderzoek en een arbeidstekort in de logistieke sector. Daarbinnen zijn ook tal van ‘microtrends’. is waar we in dit blog op ingaan, want, tja.. Het zoveelste macro trendoverzicht, leuk, maar wat moet je daarmee?

Als logistiek uitzendbureau blijven wij voor jou op de hoogte. We maken abstracte trends concreet voor je. Zoals: wat betekenen trends voor jouw logistieke operatie en waarom? En.. Wat zijn nou de trends waar jij als logistieke ondernemer misschien nu al gebruik van wilt maken. Zo kunnen we je met behulp van logistiek advies toekomstgericht ondersteunen.

Logistieke trends in dit blog 

1. Toename vraag naar flexibiliteit (in de supplychain)
2. Toepassen van sensoren en RFID
3. Bereiken van digitale volwassenheid
4. Overstap naar semi-automatisch magazijn
5. Toename werkdruk logistieke managers

 

Key insights m.b.t. logistieke trends

Op korte termijn zijn er diverse logistieke trends om rekening mee te houden zoals de toenemende mate van flexibiliteit, personeelstekort en RFID technologie. Door tijdig te anticiperen kan je als logistiek bedrijf je eigen positie in de keten versterken, terwijl je gelijktijdig aan kostenefficiëntie voor je eigen bedrijf werkt.

flexibiliteit supplychain trend

1. Toename van vraag naar flexibiliteit (in de supply chain).

Flexibiliteit is essentieel voor bedrijven, zeker in de logistieke sector. In de reguliere logistiek zijn natuurlijk al behoorlijke schommelingen in orders die verwerkt moeten worden, maar kijk je naar de e-commerce? Dan wisselt dit vaak nog meer van dag tot dag. Denk maar aan de enorme pieken in vraag versus aanbod tijdens bijvoorbeeld Black Friday of een pinksterweekend.

Dit vraagt om snel te kunnen schakelen in een ‘responsieve supplychain’. Ofwel het snel kunnen schakelen bij een plotseling verandering in de markt, vraag of aanbod. Deze schommeling in vraag en aanbod is precies wat we sinds afgelopen jaar in toenemende mate meer zien en nog veel meer gaan zien in de nabije toekomst. Deze trend ontwikkelt zich al lange tijd, maar bereikt nu een nieuw niveau. Martin Christopher publiceerde er in 2000 al “The Agile Supply Chain: Competing in Volatile Markets”, waarin hij inging op de noodzaak van een responsieve supplychain en de onderwerpen agility en leanness.

Enfin, dus..

Wat betekent deze toenemende vraag naar flexibiliteit voor logistieke bedrijven?

De vraag naar flexibiliteit dwingt logistieke ondernemers om te kijken naar; automatisering, digitalisering, je plek in de supply keten te versterken (wat op zijn beurt weer samenhangt met automatisering en digitalisering). Ook de toenemende schaarste aan personeel hangt hier sterk mee samen.

Hoe hangt het logistieke personeelstekort samen met de toenemende vraag naar flexibiliteit?

Grote schommeling in vraag en aanbod? Daarvoor zijn uitzendkrachten een uitkomst, maar net als medewerkers in vaste diensten worden ook zij worden steeds kritischer. Logisch, want bij schaarste hoort concurrentie, het gras is dan al snel groener aan de overkant (maar dan ook echt).

En hoewel een deel van het personeelstekort in de logistiek op te lossen is met automatisering, blijft een groot deel dat niet. Uitzendkrachten, detachering- en payrollcontructies? Die worden dus nog populairder.

Wat kan ik als logistiek bedrijf doen om het personeelstekort te voorkomen of op te lossen?

In algemene zin wordt het voor logistieke bedrijven cruciaal om serieus aan de slag gaan met thema’s zoals: employer branding (een bedrijf zijn waar medewerkers en personeel graag wil werken), werkgeluk (medewerkers die met zin(geving) naar het werk komen) en medewerkers behoefte en -behandeling. Belangrijk onderdelen daarvan zijn..

Wij-versus-zij cultuur voorkomen bij vast personeel en uitzendkrachten.

Actief inspelen op de wensen en behoeften van ‘je vaste personeel’, dat willen we vaak nog wel doen, maar ook je flex-personeel? Dat is de volgende stap. Nu is er nog te vaak een wij-versus-zij cultuur, flexmedewerkers die zich een buitenbeentje voelen of anders behandeld voelen. Die dingen denken of zeggen zoals:

“Waarom krijgen zij wel een kerstpakket en wij niet…”
“Waarom moeten wij altijd X doen en zij niet..”   
“Waarom worden wij anders behandeld dan de vaste ploeg..”

Dit soort zaken op de werkvloer? Dat kan niet meer. Dat een ongelijk behandeling ook lijkt tot verminderde betrokkenheid van flexpersoneel dat was natuurlijk ook wel te bedenken.

Herzien van arbeidsvoorwaarden voor vast personeel en uitzendkrachten.

Ook het herzien van je arbeidsvoorwaarden voor je personeel is een dingetje als je de krapte nu al voelt. Want je concurrenten zijn bereid om steeds meer te geven aan (potentieel) personeel, waardoor het steeds minder waarschijnlijk wordt dat ze voor jou kiezen, tenminste als jij ‘niet meedoet’.

Als logistiek uitzendbureau zetten we daarom ook stevig in op personeel- en arbeidsgerelateerde trends, we kijken naar de trends binnen én buiten de logistieke sector. En ja, soms is succes zelfs zo simpel als wél een complimentje of een kerstpakket geven. Een goede onboarding van flexmedewerkers? Die doet ook wonderen, zo voelen ze zich direct thuis.

Waar precies de focus moet liggen? Dat hangt af van je branche / niche als logistiek bedrijf. De personeelszijde is belangrijk, maar de oplossing hoeft niet alleen daar te liggen.

Wat zijn trends binnen flexibiliteit die niet met personeel samenhangen?

Dat zijn er ook behoorlijk wat, we lichten een belangrijke trends die niet samenhangen met personeel uit.

• Van oplossen van storingen naar preventie van storingen. “Doe vanavond maar even handmatig”, “start de machine maar opnieuw op en ga maar even pauze houden”, “Bel maar even naar de technische dienst”.

Voor sommige logistieke managers en logistieke medewerkers herkenbare uitspraken. En storingen? Die hebben we natuurlijk allemaal weleens, maar nu kom je er vaak nog goed mee weg. Maar in vrijwel elke sector die samenhangt met e-commerce neemt het aantal orders jaarlijks toe. Als je op een druk moment last krijgt van zo’n ‘storing’, dan is er geen tijd om even de computers opnieuw op te starten. Dat is nu geen reden voor paniek, maar dan wel natuurlijk.

Die druk wordt niet alleen door jou gevoeld, maar in de hele keten. Als je niet actief inzet op storingen verander je als partner binnen de supply chain al snel in een zwakke schakel. Ook je (eind)klanten worden steeds kritischer, simpelweg omdat ze gewend raken aan excellente performance. Zoals bijvoorbeeld het pakketje binnen het frame van een uur of zelfs 30 minuten krijgen. Een storing? Die gooit dan roet in het eten. Het loont dus om hier op tijd op in te zetten, zeker als je nu al af en toe een storing hebt 😉

Realtime tracking van orders (binnen en buiten het magazijn). Dit is misschien wel een van de snelst groeiende trends. Een goed overzicht van data was altijd al belangrijk, maar door trends zoals het precies op de juiste tijd willen ontvangen van een pakketje, komt er in jouw magazijn wat meer druk op de ketel. Een pakketje dat je niet kan vinden? Dat is een no-go. Je moet altijd weten waar het zich bevindt. Dat brengt ons bij de volgende trend.

 

RIFD technologie sensoren

2. Slimme sensoren en RFID technologie krijgen meer draagvlak.

Zeg maar dag tegen barcodes en hallo tegen RFID (radio-frequency identification), werken met RFID-labels is geen toekomstmuziek meer, maar wordt steeds meer de standaard. Waarom? Omdat ze zaken zoals realtime tracking mogelijk maken, dus ook gaan veranderen van wens in behoefte. Gelukkig heeft het werken met RFID ook zo zijn voordelen.

Maar eerst..

Wat is RFID in het kort?

Radio-frequency identification is de meest logische opvolger van de barcodes op pakketjes. In plaats van barcodes te hoeven scannen kan RFID bijvoorbeeld ‘gescand worden’ op grote afstand en met grote aantallen tegelijk. Het maakt het ook mogelijk om pakketje te volgen in het vervoersproces en in je magazijn.

Een simpel voorbeeld van RFID: Misschien ben je ooit weleens in een winkel geweest waar deze technologie toegepast werd. Waarbij je al je producten op een soort weegschaal zette en ze allemaal tegelijk gescand werd. Dat is dus een praktisch voorbeeld van RFID in de retail.

In een magazijn heb je zo bijvoorbeeld RFID gates. Zo’n RFID gate werkt o.b.v. hetzelfde principe van scannen, alle orders van een container kunnen m.b.v. de RFID gate doordat de pakketjes van RFID chips voorzien zijn, ‘gescand’ worden (binnen 8m afstand). Zonder deze pakketjes een voor een af te hoeven stapelen en te controleren.

Je kan je voorstellen hoeveel efficiënter dat is als het gaat om fouten (t.o.v. een steekproef), tijd die medewerkers kwijt zijn en de tracking van bestellingen. Bonus? RFID chips gaan ook niet snel kapot, geen vervelende handmatige opzoek werkjes meer dus én geen plakstickers meer die je rolband laten vastlopen.

RFID is daarom echt een trend die je in de gaten wilt houden of nu al kan overwegen als je in de logistiek of transport zit. Omdat RFID het mogelijk maakt om bestellingen te volgen in de hele keten, zal het dus ook breed geadopteerd in de logistiek-transport sector.

RFID technologie kom je tegen in drie vormen:

1. Actieve RFID chip. Heeft zijn eigen energiebron, deze chip zendt signalen uit.
2. Semi-actieve RFID chip. Heeft ook zijn eigen energiebron, maar zendt alleen signalen wanneer hij zelf een signaal ontvangt.
3. Passieve RFID chip. Heeft geen eigen energiebron, maar haalt energie uit andere apparaten.

RFID technologie brengt ons bij de volgende trend: digitale volwassenheid met oog voor samenwerking.

 

digitale volwassenheid logistieke bedrijven trend

3. Digitale volwassenheid met oog voor samenwerking.

Digitale volwassenheid gericht op samenwerking wordt noodzakelijk in de logistieke supply chain, zoals: Investeren in accurate real-time data verzameling (hee RFID?), verbeterde analyse die voorspellingen makkelijker / mogelijk maakt en verdere automatisering van orderverwerking. Denk hierbij aan het gebruik maken van IoT (Internet of Things) oplossingen, apparatuur, software en blockchain technologie. Die termen heb je vast al gehoord, maar waarom is het zo belangrijk?

Omdat jij als logistiek bedrijf onderdeel bent van een supply chain. Om meer efficiëntie als keten te bereiken, moeten systemen van jouw ketenpartners met die van jouw bedrijf communiceren en vice versa. Daardoor worden o.a. betere forecasts van aantallen goederen, levertijden en andere bottlenecks zichtbaar. Dat is dus weer handig voor o.a. je planning, flexibiliteit, voorraadbeheer en customer service. Dat geldt dus net zo voor je ketenpartners.

Toch wordt anno 2023 investeren in IT en systemen vaak nog benaderd vanuit de visie: “wat levert dit ons bedrijf op”? Logisch, maar door het vanuit die visie te benaderen, maak je eigenlijk je positie in de keten zwakker. Je wilt als bedrijf over 2-3 jaar niet ineens de zwakste schakel in de keten zijn, toch? Want als de systemen van je concurrent wél goed samenwerken met die van andere ketenpartners, dan is de keuze voor je concurrent snel gemaakt natuurlijk. Deze trend is eigenlijk een logisch gevolg van de toenemende mate van samenwerking binnen de supplychain, de automatiseringstrend, de toenemende verwachtingen van eindklanten (consumenten) en de behoefte aan efficiëntie van bedrijven in de logistiek en transport.

Is er dan nog goed nieuws? Ja! Veel logistieke bedrijven hanteren op dit moment nog een ‘naar binnen gerichte kijk’ als het gaat om automatiseringsvraagstukken. Door goed te anticiperen en vooruit te denken, kan jij je daardoor makkelijk ontwikkelen tot een sterke ketenpartner, een waar andere bedrijven graag mee willen samenwerken.

Tegelijkertijd werk je daar ook mee aan je eigen doel: kostenefficiëntie, voor nu, op korte én lange termijn. Zo helpt digitalisering je logistieke bedrijf bij o.a. je voorraadbeheer, forecasting van goederen en dus met je planning van personeel. Zoals ook bevestigd wordt in het onderzoek “Impact of Market Drivers on the Digital Maturity of Logistics Processes in a Supply Chain” door o.a. Dr. Paulina Golinska-Dawson en Dr. Karolina Werner-Lewandowska in 2023

semi-automatisch magazijn trend

4. Het semi-automatische magazijn en semi-automatisering.

Het semi-automatische magazijn is de gedeeltelijke automatisering van (bepaalde) activiteiten in je magazijn. Denk aan AS/RS (opslag en ophaalsystemen), (gedeeltelijke) automatisering van transportbanden, grijparmen voor zware producten en gedeeltelijke automatisering van data-invoer en beheer.

In een semi-automatisch magazijn is nog steeds personeel nodig, net zoals in een conventioneel magazijn, maar het werk wordt lichter of kan effectiever uitgevoerd worden. Hierdoor verloopt de goederenstroom in het magazijn soepeler.

Semi-automatisering kent vele vormen en kan gericht zijn op een of meer onderdelen binnen het proces: ontvangen, administratieve taken zoals planning en dataverwerking, picken, packen, controleren en verzenden.

Denk bij semi-automatisch magazijn oplossingen aan:

Batchpicking en sorteren combineren. Het WMS (Warehouse Management Systeem) bundelt de gepickte orders van meerdere orderpickers in één batch, vervolgens worden deze ‘automatisch’ per klant uitgesorteerd. Kijk dat scheelt tijd!

Slimme heftrucks, reachtrucks en smalle gangen trucks. Deze kiezen automatisch de kortste route voor waar ze naartoe moeten en waar een product ligt. De handeling zelf is dan nog handwerk, maar het vermindert tijd van inefficiënte routes en het gros van de handmatige af- en instellingen.

Robotica. Werk je nog niet met robotica? Dan zullen waarschijnlijk de eerste robotica handigheden die je wilt implementeren in je magazijn grijpkranen zijn, zeker als je werkt met zware dozen / producten.

Er zijn zelfs semi-automatische oplossingen op ‘medewerkers niveau’:

Huh automatisering op persoonsniveau? Ja! Employee enhancement, ofwel het verbeteren van prestaties m.b.v. robotica en techniek is juist kenmerkend voor semi-automatisering. Gelukkig veranderen je medewerkers dus voorlopig nog niet in robots, wel zo gezellig 😉 Toch gaan ze er misschien wel al ‘een klein beetje op lijken’.

Er wordt nu al steeds meer technologie geïmplementeerd waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. We zullen in de nabije toekomst steeds meer ‘future-achtige’ innovaties hun intrede zien doen. Iedereen kent de term IoT(Internet of Things), machine learning en dat soort hippe termen wel, maar denk bijvoorbeeld ook aan het exoskelet.

Dit harnas wat medewerkers kunnen dragen wordt al zeker 5 jaar getest bij logistieke bedrijven. De verwachting en resultaten van sommige modellen is dat het de medewerker 40% minder belast. Dat is goed nieuws, want het werk voor logistiek medewerkers is soms best zwaar.

exoskelet logistiek

Het exoskelet doet zijn definitieve intrede in de logistieke sector.

Het exoskelet verlicht vermoeidheid en vermindert fysieke klachten bij ‘zwaar fysiek werk’, zeker wanneer er veel gebukt en opgestaan moet worden. Daarom is het een uitkomst voor de logistieke sector, want vaak is juist het fysieke werk kenmerkend in een magazijn. Juist dat werk kan goed verlicht worden met een exoskelet. Dit werd ook bevestigd in een onderzoek naar het gebruik van exokeletten “Workers overall reported a decrease in physical discomfort in the lower back when using the passive exoskeleton” deze quote komt uit een onderzoek in 2018 waarbij test gedaan werden voor 4 weken door Carsten Feldmann en Heiko Wagner. Ze verzamelden toen al feedback over het gebruik van dergelijke exoskeletten.

We zijn nu imiddels 5 jaar verder en er zijn nu al modellen op de markt die de onderrug 40% minder belasten. Er worden momenteel allerlei modellen getest, ontwikkeld en gefinetuned. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoek “Modelgebaseerde biomechanische exoskeletconceptoptimalisatie voor een representatieve hijstaak in de logistiek” van Jonas Schiebl, Mark Tröster en anderen. Ja, veel van dit onderzoek vindt plaats bij onze buren (Duitsland).

Momenteel worden bijvoorbeeld specifieke bewegingen geanalyseerd die fysiek zwaarbelastend zijn, zodat deze verlicht kunnen worden m.b.v. exo-skeletten. Ons advies? Houdt deze trend nauwlettend in de gaten. Waarom?

Exoskeletten zorgen namelijk dat zogenaamde Musculoskeletale aandoeningen of MSA, denk aan gezondheidsproblemen die ontstaan door de werksituatie zoals: rugpijn, peesontsteking, tenniselleboog, hernia, tintelingen, krampen en beperkingen van gewrichtsmobiliteit kunnen worden verminderd.

Het is geen rocketscience dat het gebruik van exoskeletten, (zeker op langere termijn), zorgt voor bijvoorbeeld minder uitval en ziektes, zeker degene die veroorzaakt worden door blessures of overbelasting. Toch? Dat scheelt dus vaak weer kosten in ’the long run’.

Nu en op heel korte termijn, zijn de resultaten van het gebruik van exoskeletten ook veelbelovend. Een exoskelet verlicht fysiek werk, waardoor medewerkers o.a. minder (snel) uitgeput raken, meer kunnen tillen en bij sommige modellen zelfs 4-8% sneller lopen. Dat betekent simpelweg: meer efficiëntie. Wij wachten daarom nog even af tot er wat modellen meerdere van deze factoren combineren, maar dat zal niet lang meer duren.

Van semi-automatisering naar volledige automatisering.

Exoskeletten, employee enhancements en (gedeeltelijk) zelfrijdende trucks in het magazijn zijn een onderdeel van de trend semi-automatisering (gedeeltelijke automatisering). Dit is slechts het topje van de ijsberg, maar ik hoop dat het al wat inspiratie geeft voor nu en de komende jaren.

De ‘end-game’ van de logistieke sector? Dat blijft natuurlijk vergevorderde automatisering, maar voor het zover is zijn we nog heel wat jaren verder.

Er moeten in tussentijd nog veel technologieën ontwikkeld worden die niet bestaan, tussenstappen gemaakt worden, algoritmes getraind worden en kosten verlaagd worden voor we in de logistieke sector allemaal ‘dezelfde apparatuur’ gebruiken.

Semi automatisering is daarom het best te omschrijven als een (langdurige) ’tussenfase’ in de aanloop naar (vrijwel) volledige automatisering. Dat vraagt niet om ‘geen personeel’, maar om ‘andersdenkend personeel’. Iemand die goed overweg kan met computers, opgegroeid is met digitale middelen of super creatief is? Dat worden enorme topkrachten.

Ja, zelfs de millenials en de generaties die erna volgen, maar ook de bekende gamers, zij allemaal hebben een voorsprong doordat ze veel met techniek en verschillende interfaces kunnen werken. Toch is dat niet alles.

Goede bestuurders? Mensen met een super inschattingsvermogen? Personeel met een sterke analytische kijk en probleemoplossend vermogen? Dat zijn allemaal potentiële superkandidaten.

Dat brengt ons bij de laatste trend.

logistieke managers werkdruk

5. Toenemende druk op (operationeel) managers.

Operationeel managers ervaren behoorlijke druk. Er wordt verwacht dat ze steeds betere resultaten leveren. Ongeveer elk logistiek bedrijf wil dat de operationeel manager zorgt voor:

• Minder fouten.
• Meer doen in minder tijd.
• Minder kosten.

En bij een extra ziekmelding of tekort aan personeel? Ook het liefst even met een mannetje minder. Logisch natuurlijk, maar dat geeft een logistiek manager behoorlijk wat stress.

Zeker omdat de orde van de dag, de typische ad-hoc verzoekjes; foutjes oplossen, een machine die vastloopt, bellen over orders, even een mailtje sturen, het team aanmoedigen én die ene medewerker die ‘net even wat lang op het toilet zit’ terugfluiten

Sommigen kunnen het woord ‘kostenefficiënt’, nu al niet meer horen, toch vraagt de logistieke sector om kosten efficiënte snelheid en flexibiliteit. Goede en toekomstbestendige implementatie van technologie speelt daar een grote rol in. Daarom moet een operationeel / logistiek manager ex ante inschattingen kunnen maken.

Ex wat? Ex ante betekent dat je beslissingen maakt waarbij je al rekening houdt met mogelijke veranderingen in de toekomst. Omdat de logistiek flink in verandering is, is dat dus een essentiële skill.

In het onderzoek “A systematic literature review of innovative technologies adopted in logistics management” door Alexandra Lagorio en Giovanni Zenezini en anderen wordt daar ook expliciet op gewezen.

Ex ante beslissingen liever overlaten aan een logistiek expert?

Als logistiek utizendbureau hebben we ruim 18 jaar ervaring in de logistiek. We hebben veel veranderingen en trends zien komen en gaan, maar weten ook wel cruciaal zijn en gaan worden. Wil je daarom graag logistiek advies ontvangen? Dan staat ons uitzendbureau voor je klaar, maar natuurlijk blijft onze hoofdfocus gewoon goede logistieke medewerkers leveren, die zich wel raadt weten met de semi-automatische toekomst die we tegemoet gaan 😉

TAGS: trends

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".