Supply chain manager: taken, salaris en vereist vaardigheden

Het vakgebied van supply chain management (SCM) speelt een belangrijke rol binnen (logistieke) bedrijven en organisatie. De functie van supply chain manager is belangrijk zowel binnen grote als (midden)kleine ondernemingen. Supply chain managers zorgen voor de soepele doorstroom van goederen en diensten, van oorsprong (leverancier of producten) tot klant. In de rol van supply chain manager zorg je dat de efficiëntie en effectiviteit binnen de distributieketen gewaarborgd wordt. Met de groeiende complexiteit in wereldwijde productie- en distributienetwerken, groeit de vraag naar bekwame managers die niet alleen over een analytisch vermogen beschikken, maar ook organisatorische vaardigheden en relatiebeheer kunnen toepassen.

PS. Het is ook handig als je als manager zijnde bekend bent met verschillende soorten logistieke systemen, machines en automatiseringsmogelijkheden. Dit soort zaken worden steeds belangrijkere eisen om succesvol het supply chain management te organiseren.

Wat doet een supply chain manager?

Een supply chain manager is verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van de supply chain processen binnen een organisatie, van inkoop tot levering aan de klant.

Overzicht van verantwoordelijkheden

De hoofdverantwoordelijkheid van een supply chain manager (SCM) is het beheren en optimaliseren van de gehele supply chain. De SCM is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een efficiënte keten waarin middelen optimaal worden ingezet zonder verspilling. Dit omvat diverse aspecten van het bedrijf zoals inkoop, klantenservice, marketing, productie, kwaliteitsbeheer en magazijnen. Daarnaast zijn supply chain managers vaak betrokken bij e-commerce projecten en werken zij nauw samen met operations managers en projectmanagers binnen de organisatie. Zij leveren bijvoorbeeld input die de supply chain manager kan gebruiken voor zijn analyses, plannen, planning en implementaties. Het beheren van relaties met leveranciers in de groothandel en logistieke sector is ook een belangrijk onderdeel van hun werk.

Welke taken heb je als supply chain manager?

15 werkonderdelen met subtaken die een supply chain manager vaak heeft zijn:

1. Planning en coördinatie:

 • Plannen van de productie en distributie van goederen.
 • Coördineren van de goederenstromen binnen de organisatie.

2. Voorraadbeheer:

 • Beheren en optimaliseren van voorraadniveaus.
 • Zorgen voor tijdige beschikbaarheid van producten in de juiste hoeveelheden.

3. Procesoptimalisatie:

 • Analyseren en verbeteren van supply chain processen.
 • Implementeren van ERP-software en andere technologieën voor procesverbetering.

4. Kostenreductie:

 • Identificeren van mogelijkheden om kosten te verlagen.
 • Implementeren van kostenefficiënte methoden en processen.

5. Relatiebeheer:

 • Onderhouden van relaties met leveranciers en logistieke partners.
 • Onderhandelen over contracten en voorwaarden met leveranciers.

6. Klanttevredenheid:

 • Zorgen voor tijdige en efficiënte levering aan klanten.
 • Samenwerken met de klantenservice om klantbehoeften te begrijpen en te vervullen.

7. Risicobeheer:

 • Implementeren van supply chain risk management technieken.
 • Identificeren en minimaliseren van mogelijke verstoringen in de keten.

8. Compliance en kwaliteitscontrole:

 • Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving binnen de supply chain.
 • Implementeren en controleren van kwaliteitsbeheerprocessen.

9. Leiderschap en teammanagement:

 • Aansturen en motiveren van het supply chain team.
 • Ontwikkelen en implementeren van trainingsprogramma’s voor teamleden.

10. Data-analyse:

 • Analyseren van supply chain data om trends en verbeterpunten te identificeren.
 • Gebruik maken van data-analyse om beslissingen te ondersteunen.

11. Projectmanagement:

 • Leiden van supply chain gerelateerde projecten.
 • Samenwerken met andere afdelingen en projectmanagers om projectdoelen te bereiken.

12. Strategische planning:

 • Ontwikkelen van lange termijn supply chain strategieën.
 • Identificeren van nieuwe kansen en innovaties binnen de supply chain.

13. Logistiek beheer:

 • Optimaliseren van logistieke processen voor een efficiënte distributie.
 • Coördineren van transport en warehousing activiteiten.

14. Communicatie:

 • Effectief communiceren met interne en externe stakeholders.
 • Presenteren van rapporten en bevindingen aan het management.

15. Klantgerichte innovatie:

 • Implementeren van nieuwe oplossingen om aan veranderende klantbehoeften te voldoen.
 • Monitoren van markttrends en het anticiperen op toekomstige veranderingen.

Dagelijkse werkzaamheden

Op dagelijkse basis zijn supply chain managers betrokken bij het plannen, coördineren en monitoren van de goederenstromen. Zij zorgen voor voorraadbeheer en -optimalisatie. Middels deze activiteiten zorgen ze ervoor dat alle producten op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats beschikbaar zijn. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen, controleren, analyseren en optimaliseren van processen binnen de organisatie.

Zo zijn bijvoorbeeld productieplanning en logistieke operaties ook de verantwoordelijkheid van een Supply Chain Manager. Supply chain managers werken daarom ook aan zaken zoals de implementatie van ERP-software om de efficiëntie van processen te verbeteren. De managers gebruiken supply chain risk management technieken om mogelijke verstoringen in de keten te minimaliseren. Ze zijn veel bezig met analyseren en cijfers. Het gebruik van technologieën zoals cloud-gebaseerde systemen helpt hen bij het beheren van de gegevens die hiervoor nodig zijn en het stroomlijnen van de logistieke operaties.

Wat voor impact heeft een supply chain manager op de organisatie?

Supply chain managers hebben een significante impact op de organisatie door hun vermogen om kosten te reduceren en de operationele efficiëntie te verhogen. Het werk van een supply chain manager draagt bij aan een hogere klanttevredenheid door betere beschikbaarheid van producten en snellere leveringstijden. Door een goede samenwerking met externe partners en afdelingen binnen het bedrijf, zoals de klantenservice en marketingafdelingen, versterken SCM’s de algehele prestaties en concurrentiepositie van het bedrijf of de organisatie. Supply chain managers spelen ook een belangrijke rol in het onderhouden van relaties met leveranciers en partners in de groothandel en logistieke sector. Supply chain managers werken vaak in verschillende sectoren, waaronder de retail, chemie en nutsbedrijven

Supply Chain Manager (SCM) salaris

Een supply chain manager in Nederland verdient gemiddeld ongeveer €4.100 bruto per maand. De salarissen variëren. Het minimale loon per maand is zo’n €3.500,- tot bijna €4.700 als hoogste maandbedrag. Het salaris van de Supply Chain Manager (SCM) is afhankelijk van de specifieke industrie, bedrijfsgrootte en de werkgever. In grootstedelijke gebieden zoals Amsterdam en de Randstad liggen deze salarissen vaak hoger, soms tot €4.745 per maand. Dit effect op het loon is mede te danken aan de aanwezigheid van grote bedrijven en de hogere kosten van levensonderhoud.

Welke factoren beïnvloeden het salaris van de Supply Chain Manager (SCM)?

Het salaris van een supply chain manager wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder: opleidingsniveau, werkervaring en de sector waarin de chain manager werkzaam is. Universitair geschoolden verdienen doorgaans het meest, gevolgd door Supply Chain Managers met een HBO- of MBO-opleiding. De ervaring speelt natuurlijk ook een grote rol; senior managers verdienen aanzienlijk meer dan hun junior tegenhangers. Daarnaast zijn er verschillen in salaris tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden, waarbij vaste contracten doorgaans een hoger inkomen bieden. Het salaris kan ook beïnvloed worden door de specifieke werkplek en de branche waarin men werkzaam is.

Supply chain managers; mogelijkheden voor salarisgroei

De carrière van een supply chain manager biedt aanzienlijke mogelijkheden voor salarisgroei. Naarmate managers meer ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen in hun vakgebied, kunnen zij hogere salarissen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten. Specialisatie in bepaalde gebieden van supply chain management, zoals procurement en logistics kunnen zorgen voor een nog hoger salaris. Omdat het vakgebied snel verandert en veel raakvlakken heeft met automatisering en AI, is voortdurende professionele ontwikkeling voor supply chain managers een must als ze topfuncties binnen de industrie willen bereiken. Eenmaal op dit niveau kunnen de salarissen van SCM’s oplopen tot €100.000 per jaar of meer. Managers die doorgroeien naar hogere functies, zoals director of senior manager, krijgen vaak een aanzienlijke salarisverhoging.

Supply Chain Manager (SCM); Vaardigheden en competenties die je nodig hebt

Een Supply Chain Manager (SCM) moet onder andere beschikken over analytische vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en belangrijke softskills

Analytische vaardigheden

Een supply chain manager moet beschikken over uitstekende analytische vaardigheden om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren. Zondere deze vaardigheden zou hij niet in staat zijn om efficiënte supply chain strategieën te ontwikkelen en (logistieke) processen te optimaliseren. Het vermogen om snel problemen te identificeren en op te lossen is een absolute must in snel veranderende zakelijke markten.

Leiderschapskwaliteiten

Effectief leiderschap is belangrijk in supply chain management. Een supply chain manager moet namelijk niet alleen de activiteiten beheren, maar ook in staat zijn om zijn team te inspireren en te motiveren. Dit vereist dat de manager een diepgaand begrip moet hebben van zowel tactische als strategische aspecten van de supply chain. Hij moet ook de vaardigheid hebben om risico’s goed in te schatten die gepaard gaan met (bedrijfs)groei. Daarnaast moeten supply chain managers in staat zijn om goed te communiceren met verschillende stakeholders, zowel in- als externe stakeholders.

Soft skills en noodzakelijke eigenschappen

Soft skills zoals communicatie, empathie en het vermogen om samen te werken zijn onmisbaar voor een goede supply chain manager. Deze professionals moeten in staat zijn om helder te communiceren over de visie, strategie en verwachtingen aan hun team. Daarnaast is emotionele intelligentie nodig om effectief te kunnen reageren op de uitdagingen en behoeften van teamleden. Alleen met een flinke portie EQ kan de manager zorgen een inclusieve werkomgeving bevorderen. Zo zorgt hij voor een fysiek en emotioneel veilige werkvloer, een plek waar alle ideeën worden gewaardeerd. Het beheersen van negotiation skills is ook cruciaal, vooral bij het werken met leveranciers en andere externe partners. Efficiëntie op het gebied van kosten hangt immers sterk samen met goed kunnen onderhandelen.

Een specialist die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor..

Supply chain managers zijn specialisten die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van de supply chain processen. Dit omvat onder andere het gebruik van technologieën zoals cloud-gebaseerde systemen om gegevens efficiënt te beheren en de inzet van logistieke oplossingen voor een gestroomlijnde distributie.

Wat is het verschil tussen een Supply Chain Manager en een logistiek manager?

Het verschil tussen een supply chain manager en een logistiek manager ligt in de breedte en focus van hun verantwoordelijkheden. Een supply chain manager heeft een bredere, strategische rol die de gehele keten omvat, van inkoop van grondstoffen tot levering aan klanten, met nadruk op kostenreductie, efficiëntie en lange termijn strategische planning. Daarentegen heeft een logistiek manager een meer gefocuste, operationele rol, gericht op de dagelijkse activiteiten van transport, opslag en distributie, en zorgt voor de tijdige en kosteneffectieve verplaatsing van goederen binnen die keten. Beide managers zijn belangrijk voor bedrijven en organisaties, maar verschillen in hun strategische en operationele focus.

 

 

 

Veelgestelde vragen over Supply Chain Management en Supply chain Managers

Wat verdient een supply chain manager?

Het salaris varieert afhankelijk van ervaring, opleidingsniveau en locatie, maar ligt gemiddeld rond de €4.100 bruto per maand in Nederland.

Wat zijn de vereiste vaardigheden voor een supply chain manager?

Belangrijke vaardigheden omvatten analytische vaardigheden, leiderschapskwaliteiten, communicatievaardigheden en kennis van ERP-software en logistieke processen.

Welke opleidingsniveau is nodig voor een carrière in supply chain management?

Een HBO- of universitaire opleiding in logistiek, bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied wordt vaak vereist.

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden in supply chain management?

Er zijn aanzienlijke doorgroeimogelijkheden, inclusief specialisatie in procurement, logistics, of doorgroeien naar senior management posities.

Hoe belangrijk is ervaring in supply chain management?

Ervaring speelt een grote rol bij het bepalen van salaris en carrièrekansen, met senior managers die aanzienlijk meer verdienen dan hun junior tegenhangers.

Supply Chain manager vacatures per regio bekijken

Bekijk alle vacatures als Supply Chain Manager per provincie, gemeente of plaats.

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".