Functie: Expediteur

Als bedrijf kan je een expediteur aannemen of extern inhuren om het vervoer van je goederen te laten verzorgen. De bestemming kan intercontinentaal, binnen Europa of binnenlands (Nederland) zijn. De expediteur draagt zorg voor een goed verloop van het gehele transportproces, inclusief coördinatie, het opstellen van documenten en afhandelen van administratie. Hierin bemiddelt een expediteur tussen jouw bedrijf (de im- of exporteur van een vracht) en de transporteur. De transporteur is degene die het vervoer uitvoert. Gemiddeld verdient een expediteur in Nederland €15,56 per uur (€2.675,50 per maand).

Wat is een expediteur?

Een expediteur is een tussenpersoon die het logistieke proces voor de verlader organiseert. Hij bemiddelt tussen de vervoerder en de verlader van goederen. Een expediteur vervoert de goederen niet zelf, dat doet een transporteur. De expediteur regelt een transporteur voor het vervoeren van de goederen van de verlader en sluit een vervoersovereenkomst af met de vervoerder. De expediteur moet ervoor zorgen dat de goederen op de snelste en meest efficiënte manier worden vervoerd.

Naast het regelen van vervoersmiddelen, heeft deze medewerker ook andere taken: het onderhandelen over de prijs met de transporteur en verlader, regelen van douane formaliteiten, aanvragen van vergunningen, onderhandelen vrachtkosten, regelen van opslag van goederen, regelen van verzekering van goederen, contact houden met klanten en verzorgen van invoerrechten en vrachtpenningen.

Waar werkt een expediteur?

Een expediteur werkt bij de afdeling expeditie van een logistiek- en/of transportbedrijf of bij een gespecialiseerd expeditiebedrijf. Zo zijn er expediteurs zie zich specialiseren in vervoer per zeevracht, waarbij ze ook het vervoer van en naar de havens regelen.

In het vakgebied van expediteur is het mogelijk om jezelf te specialiseren:

Een expediteur kan zich specialiseren in:

 1. Wegtransport (wegvervoer en railvervoer)
 2. Zeevracht (zeehavenexpediteur)
 3. Luchtvracht (luchtvrachtexpediteur)
 4. Douanezaken (douane-expediteur)

Bij internationale expediteur functies zit standaard een overlap in de activiteiten van een douane expediteur. Je kan jezelf specialiseren d.m.v cursussen.

Wat is het verschil tussen een transporteur en een expediteur?

Een vervoerder of transporteur vervoert vracht, een expediteur regelt het vervoer en de administratie. In meer detail is het verschil tussen een expediteur en transporteur: dat een expediteur het vervoer organiseert en/of daarin bemiddelt tussen de transporteur (verzender) en klant (ontvanger). De expediteur zoekt naar de beste vervoersmiddelen om een vracht bij de klant te krijgen, om deze goederen te laten leveren sluit hij een vervoersovereenkomst af met de transporteur. De expediteur coördineert in zijn rol het transportproces, maar vervoert zelf geen goederen. Hij stelt benodigde vervoersdocumenten op, onderhoud het contact met de klant en transportmaatschappij en verzorgt de administratieve afhandeling met betrekking tot het transport.

De transporteur vervoert de lading met goederen, maar organiseert zelf niet de randzaken rondom het vervoer. Zijn administratieve taken blijven beperkt tot het controleren en ondertekenen van vervoersdocumenten zoals een pakbon. Een transporteur hoeft deze documenten niet zelf op te stellen.

Wanneer schakel je als bedrijf een expediteur of transporteur in?

Dit zijn 3 goede redenen om als organisatie een expediteur of transporteur in te schakelen:

1. Omdat je goederen naar het buitenland wilt vervoeren of importeren.

Bij internationaal transport komen administratieve lasten kijken, is logistieke organisatie vereist en vervoer noodzakelijk. Een expediteur en transporteur kunnen deze zaken voor jouw bedrijf verzorgen. Dit is een motivatie voor veel ondernemers om het transport uit te besteden aan een professionele expediteur of transporteur.

Expediteurs onderhandelen bijvoorbeeld over de (handels)voorwaarden en prijs voor de verzending van goederen, denk aan: incoterms zoals FOB en EXW (bij import van goederen) of CFR en DAP (bij het exporteren van goederen). Deze afkortingen verwijzen naar afspraken over: wie, wanneer voor welk deel verantwoordelijk is voor de goederen die jij als bedrijf verstuurt. Ken je de begrippen niet? Dan is een expediteur zeker gewenst.

2. Omdat een expediteur vrachten goedkoper kan vervoeren.

Een goede reden om het transport van je bedrijf uit te besteden aan een expediteur, is dat hij de vracht van je bedrijf goedkoper kan vervoeren. Dit kan de expediteur omdat hij gunstigere prijsafspraken heeft gemaakt met een of meerdere professionele transporteurs. Omdat hij de vrachten van meerdere klanten coördineert kan hij ook groupagediensten inzetten. Een groupagedienst betekent dat de expediteur meerdere (kleine) vrachten van verschillende klanten combineert tot één lading met vracht voor de transporteur. Ook hierdoor worden de prijzen per verzending goedkoper.

Voorbeeld: als je zelf een vrachtwagen koopt is dat duur, ook qua onderhoud. Stel dat je enkel jouw vracht vervoert, dan zit de vrachtwagen wellicht voor maar 50% vol. Je betaalt echter wel 100% voor de benzine, personeelskosten en andere bijkomende transportkosten. Bij een volle vrachtwagen worden deze kosten over meerdere partijen verdeeld. Daardoor daalt de prijs van het verzenden van je pakketten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor zeecontainers en treinwagons. Een extra voordeel is dat door een efficiëntere inrichting van transportmiddelen het transport vaak milieuvriendelijker is. Ook dat is een mooi voordeel.

3. Omdat expertise met betrekking tot de verzending van goederen vereist is.

Afhankelijk van het soort vracht, de bestemming en de vervoerswijze kan er bepaalde expertise vereist zijn. Wanneer een specifiek soort transport nodig is, zijn er bijvoorbeeld expediteurs die gespecialiseerd zijn in: zee-, lucht- of landvracht. Er zijn ook douane-expediteurs, zij zijn gespecialiseerd in internationale regel- en wetgeving.

Een douane-expediteur geeft goederen aan bij de douane. Hij stelt de juiste documenten op en handelt de administratie af. Dit is handig wanneer je als bedrijf bijvoorbeeld: een unieke vracht moet verzenden of speciale producten / materialen moet verzenden. Goede voorbeelden hiervan zijn het vervoer van gevaarlijke (toxische) stoffen, organische materialen en andere zaken.

Wat doet een expediteur?

Een expediteur organiseert voor opdrachtgevers het vervoersproces van goederen van deur-tot-deur. Ook bemiddelt de expediteur tussen het bedrijf dat producten of materialen wil im- of exporteren en de transporteur. Hierin onderhandelt hij over de prijs en leveringsvoorwaarden. Zijn belangrijkste werkzaamheden zijn het coördineren van het vervoersproces en het regelen van de administratie. Zo stelt hij contracten en vervoersdocumenten op, verzekert de goederen, verzorgt de juiste vrachtbrieven, het manifest en de afrekening.

Verder staat de expediteur borg voor vrachtpenningen en invoerrechten, geeft advies aan de klant met betrekking tot de verzending en kan voor de opslag van zorgen.

Als u goederen vervoert naar of uit het buitenland kunt u een transporteur (vervoerder) of expediteur inhuren. Een transporteur vervoert alleen uw goederen. Een expediteur regelt het hele proces voor u.

Welke taken heeft een expediteur?


Een expediteur voert de volgende 9 werkzaamheden vaak uit:

 1. Zoeken naar de beste vervoersmodaliteit
 2. Opstellen van correcte (transport)documenten
 3. Regelen van douaneformaliteiten
 4. Aanvragen van vergunningen
 5. Onderhandelen over vrachtkosten
 6. Regelen van opslag voor goederen
 7. Afsluiten van verzekeringen voor goederen
 8. Contact houden met klanten
 9. Verzorgen van invoerrechten en vrachtpenningen

Welke competenties en vaardigheden moet je als expediteur hebben?

Als expediteur is het belangrijk om over deze 5 competenties te beschikken:

 1. Presteren onder druk
  Als expediteur word van je verwacht dat je zo efficiënt mogelijk te werk gaat. Je bent bemiddelaar tussen klant en de transporteur. Wanneer er bepaalde verwachtingen of afspraken zijn, is het jouw taak om beide partijen tevreden te houden.
   
 2. Goede communicatieve vaardigheden
  Je bent tijdens je werk als expediteur veel in contact met allerlei soorten afdelingen, organisaties en stakeholders (zoals de douane). Je communiceert met transporteurs, medewerkers van het bedrijfsbureau, planners en douanemedewerkers. In deze functie worden daarom goede communicatieve skills verwacht. Ook het onderhandelen over prijzen valt hieronder.
   
 3. Spreken van meerdere talen
  Je communiceert met allerlei bedrijven, afdelingen, transporteurs en organisaties, ook internationaal in woord en schrift. Over het algemeen is het beheersen van Engels en Nederlands in woord en schrift een vereiste. Er wordt vaak gevraagd om ook nog een derde of zelfs vierde taal te kunnen spreken. Dat komt omdat de vrachten van en naar diverse landen vervoerd worden, het is daarom handig dat jij goed met stakeholders uit dat land kan communiceren.
 4. Probleemoplossend denken
  Als bemiddelaar van veel verschillende partijen, is het mogelijk dat er zich wel eens een probleem kan voordoen. Als expediteur is een pro-actieve houding een must en denk je al vooruit. Je bedenkt hoe je problemen kunt vermijden door in actie te komen voordat deze zich voordoen.
   
 5. Plannen en organiseren
  Je bent als expediteur constant bezig met het regelen en organiseren van formaliteiten. Het is dan ook heel belangrijk dat je hier goed in bent en weet waar je prioriteiten liggen.

Wat is het salaris van een expediteur?

Het gemiddelde bruto maandsalaris van een expediteur bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) is €2675,50 exclusief toeslagen, vakantiegeld en bonussen. Omgerekend is dat €15,56 per uur. Om een accurate berekening te maken zijn vier erkende bronnen geraadpleegd; Randstad salarischecker, Werkzoeken, Nationale Beroepen gids en Jobted. (Bronnen zijn geraadpleegd op 14-07-2023).

Meer details over het salaris van een expediteur zoals weekloon en 4-wekelijks loon, staan genoteerd in de tabellen hieronder.

Let op. In deze functie heb je als medewerker vaak nog recht op toeslagen, zoals vakantiegeld, toeslag voor overwerk, avond-, nacht- en weekendwerk en andere toeslagen zoals temperatuurtoeslag. Verder kan het loon kan variëren afhankelijk van ervaring, opleidingsniveau, certificaten, contractvorm en het soort machines waar je mee werkt.

Kanttekening: sinds 1 juli 2023 is het minimumloon gestegen naar €11,51 voor volwassenen van 21 jaar of ouder dit heeft invloed op de berekening van onderstaande gemiddelden en bronnen.

salaris expediteur maandloon

 

Gemiddeld bruto maandsalaris, excl. toeslagen van een expediteur bij een werkweek van 40 uur

Bron
Laag salaris
Gemiddeld salaris
Hoog salaris

1. Randstad (salarischecker)

€2132

€ 2362

€2593

2. Werkzoeken

€ 2520

€ 2960

€ 3405

3. Nationale beroepengids

€ 2000

€ 2750

€ 3500

4. Jobted

€ 2214

€ 2630

€ 3566

Gemiddelde

€2216,50

€ 2675,50

€ 3266,00


Wat verdient een expediteur?

Het gemiddelde salaris van een expediteur per: maand, 4-weken, week, dag en uur. Gebaseerd op de salarisindicatie gemiddelden van 4 erkende bronnen.

Laag

Gemiddeld

Hoog

Per maand

€ 2216,50

€ 2675,50

€ 3266,00

Per 4 weken

€ 2061,86

€ 2488,84

€ 3038,14

Per week

515,47

€ 622,21

€ 759,53

Per dag

€ 103,09

€ 124,44

€ 151,91

Per uur

€ 12,89

€ 15,56

€ 18,99

Welke competenties en vaardigheden moet je als expediteur hebben?

Als expediteur is het belangrijk om over deze 5 competenties te beschikken:

 1. Presteren onder druk
  Als expediteur word van je verwacht dat je zo efficiënt mogelijk te werk gaat. Je bent bemiddelaar tussen klant en de transporteur. Wanneer er bepaalde verwachtingen of afspraken zijn, is het jouw taak om beide partijen tevreden te houden.
 2. Goede communicatieve vaardigheden
  Je bent tijdens je werk als expediteur veel in contact met allerlei soorten afdelingen, organisaties en stakeholders (zoals de douane). Je communiceert met transporteurs, medewerkers van het bedrijfsbureau, planners en douanemedewerkers. In deze functie worden daarom goede communicatieve skills verwacht. Ook het onderhandelen over prijzen valt hieronder.
 3. Spreken van meerdere talen
  Je communiceert met allerlei bedrijven, afdelingen, transporteurs en organisaties, ook internationaal in woord en schrift. Over het algemeen is het beheersen van Engels en Nederlands in woord en schrift een vereiste. Er wordt vaak gevraagd om ook nog een derde of zelfs vierde taal te kunnen spreken. Dat komt omdat de vrachten van en naar diverse landen vervoerd worden, het is daarom handig dat jij goed met stakeholders uit dat land kan communiceren.
 4. Probleemoplossend denken
  Als bemiddelaar van veel verschillende partijen, is het mogelijk dat er zich wel eens een probleem kan voordoen. Als expediteur is een pro-actieve houding een must en denk je al vooruit. Je bedenkt hoe je problemen kunt vermijden door in actie te komen voordat deze zich voordoen.
 5. Plannen en organiseren

Je bent als expediteur constant bezig met het regelen en organiseren van formaliteiten. Het is dan ook heel belangrijk dat je hier goed in bent en weet waar je prioriteiten liggen.

Welke andere functies zijn er binnen de logistiek?

Mochten de verschillende soorten expediteur vacatures je niet aanspreken, maar wel het stuk communicatie en administratie, dan zijn de vacatures voor bijvoorbeeld: Customer Service, Cargadoor en Medewerker voorraadbeheer een goede optie. Ben je liever wat actiever bezig? Dan is logistiek medewerker, magazijnmedewerker of heftruckchauffeur wellicht iets dat helemaal bij je past.

Werken als expediteur via ons uitzendbureau?

Je kan als expediteur werken via ons uitzendbureau in verschillende regio’s in Nederland. Van hoofdsteden als Amsterdam, Rotterdam en Delft tot geweldige locaties in Moerdijk, Lisse en Veghel. We groeien steeds verder, dus de kans is groot dat we een baan voor je hebben dichtbij jou in de buurt!

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".