Wat is de definitie van personeel?

Het woord personeel is een verzamelnaam voor alle werknemers die in dienstverband voor een werkgever werken. Er zijn binnen het containerbegrip personeel vier begrippen, die zich van elkaar onderscheiden door het soort dienstverband en de wijze waarop het personeel ingezet wordt.

De eerste benaming van personeel is: feitelijk personeel, de tweede Juridisch personeel, de derde ingeleend personeel en de vierde is uitgeleend personeel.

Dit zijn de 4 personeelsdefinities die binnen de parapluterm personeel gehanteerd worden:

1. Feitelijk personeel

Onder feitelijk personeel wordt verstaan: Het aantal werknemers dat in dienst is van de werknemer en ingezet kan worden om werkzaamheden te verrichten binnen de instelling, het bedrijf of de organisatie.

De formule om feitelijk personeel te berekenen is:

Juridisch personeel + ingeleend personeel – uitgeleend personeel = Feitelijk personeel

Voorbeeld: Stel dat je als werkgever 30 medewerkers in vaste dienst hebt, 20 mensen inleent (inhuurt) via een uitzendbureau en 2 mensen uitleent aan een ander bedrijf, dan is je feitelijk personeel 48.

Dat ziet er in formulevorm zo uit:

Juridisch personeel (30) + Ingeleend personeel (20) – uitgeleend personeel (2) = Feitelijk personeel (48)

Ofwel: 30+20-2=48

2. Juridisch personeel

Onder juridisch personeel wordt verstaan: de medewerkers die bij een bedrijf, organisatie of instelling werken en bij de werkgever (ondernming) op de loonlijst staan. De werkgever is van deze arbeidskrachten juridisch werkgever. Dat betekent dat de werkgever voor deze personen onder andere verantwoordelijk is wanneer deze medewerkers ziek worden of43 uitvallen. De werkgever moet in deze situatie ook zaken regelen zoals loonadministratie, arbeidscontracten en pensioenafdrachten.

3. Ingeleend personeel

Ingeleend personeel is de verzamelterm voor werknemers die extern ingehuurd (ingeleend) worden door een werkgever, maar wel voor de werkgever in dienstverband werken. Een externe partij dient dan als de intermediair van personeel.

Voorbeeld ter verduidelijking van ingeleend personeel:
Een goed voorbeeld van ingeleend personeel is een uitzendkracht die ingehuurd wordt door een logistiek bedrijf.

Voor het bedrijf waar deze medewerker op de werkvloer gaat werken valt de uitzendkracht onder “ingeleend personeel”.

Het logistieke bedrijf dat via een uitzendbureau de uitzendkracht inhuurt (inleent), wordt de “inlener” genoemd. Het logistieke bedrijf leent de medewerker van het uitzendbureau. Het uitzendbureau is de uitzender, ofwel: het bedrijf dat bezig is met personeel uitzenden (geworven personeel bij andere bedrijven laten werken). De uitzendkracht is bij het uitzendbureau in dienst en het uitzendbureau is zijn juridisch werkgever, maar hij werkt als medewerker bij het logistieke bedrijf.

4. Uitgeleend personeel

Uitgeleend personeel zijn werknemers die bij een werkgever in dienst zijn, maar uitgeleend worden om bij een ander bedrijf werkzaamheden te verrichten. Wanneer een werkgever personeel uitleent aan een ander bedrijf, terwijl de medewerkers bij hem in dienst blijven vallen zij onder uitgeleend personeel. Denk hierbij aan uitzendkrachten of medewerkers op detacheringsbasis.

Alles weten over personeel?

Lees alles gerelateerd aan personeel en personeelsbeheer door de link in deze alinea te volgen. Op de bijbehorende overzichtspagina klik je namelijk makkelijk door naar alle artikelen over personeel. De artikelen samen omvatten het volledige traject van het aannemen van medewerkers tot het beëindigen van hun dienstverband. Dit houdt in: het werven, selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers, het waarborgen van hun tevredenheid en het behoud van personeel, maar ook de omgang met ziekte en verzuim tot de procedures voor het ontslaan of vrijwillige vertrek van personeel. Elk aspect, van arbeidsvoorwaarden tot ziekteverlofregelingen, wordt grondig behandeld. Het doel van deze pagina is namelijk: de meest uitgebreide informatie bieden op elke mogelijke vraag die werkgevers over personeelszaken hebben.

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".