oktober 09, 2023

Op 1 januari 2024 stijgt het minimumloon. De arbeidskrapte blijft.

In dit blog lees je wat je moet weten over de verandering van het minimumloon en wat je kunt doen als werkgever.

Per 1 januari 2024 stijgt het minimumuurloon naar €13,27. Per 1 Juli 2024 wil de Tweede Kamer een extra aanpassing bovenop de halfjaarlijkse verhoging per 1 Juli 2024 van 1,2%. Het minimumloon kan hierdoor tot boven de €13,50 per uur stijgen per 1 juli 2024.

In dit blog over het stijgende minimumloon beantwoorden we 6 vragen:

1. Wat verandert er aan het minimumloon?

2. Hoeveel stijgt het minimumloon per 1 januari 2024?

3. Hoeveel medewerkers worden er duurder?

4. Wat is de relatie tussen bestaanszekerheid en het minimumloon?

5. Wat gebeurt er als het minimumloon omhoog gaat?

6. Hoe ga je als werkgever om met de stijging van het minimumloon?

Voor je begint wil je eerst weten waar je als werkgever aan toe bent. Dus eerst de cijfers..

stijging-minimumloon-effect-werkgevers

1. Wat verandert er aan het minimumloon?

Per 1 januari 2024 veranderen er twee dingen aan het minimumloon.

1.1. De berekening van het minimumloon veranderd.

Per 1 januari 2024 veranderd de berekening van het minimumloon. In 2023 gelden er nog minimumweeklonen en minimum-maandlonen. Door deze berekeningswijze zit er verschil tussen het minimumuurloon bij een werkweek van 36, 38 en 40 uur. Deze berekeningswijze wordt vervangen door een minimumuurloon.

Een voorbeeld. Jan en Pieter verdienen op dit moment beiden het minimumloon. Jan werkt 36 uur per week, Pieter werkt 40 uur. In 2023 verdienen ze per maand hetzelfde. Per 1 januari stijgt voor beiden het minimumuurloon, maar Jan zal er minder op vooruitgaan. Hij verdient per 1 januari wekelijks 36x het minimumuurloon. Pieter daarentegen ontvangt per week 40x het minimumuurloon.

Voorheen maakte het dus niet uit of je 36, 38 of 40 uur per week werkte. Wie 40 uur werkt krijgt nu evenveel betaald als iemand die 36 uur werkt. Oneerlijk en onwenselijk, toch? Daarom trekt het kabinet dit per 1 januari aanstaande recht met de invoering van het wettelijk minimumuurloon.

Het minimumuurloon wordt straks gebaseerd op een 36-urige werkweek. Dus werkt je personeel 40 uur per week, dan krijgen zij per 1 januari 2024 een extra salarisverhoging, omdat die 4 uur dan wel uitbetaald worden.

Concreet betekent dit dat een medewerker die 40 uur werkt tegen minimumloon in december 2023 nog €460,40 per week verdient en in januari 2024 €530,80 verdient. Een stijging van maar liefst 15,3 procent!

1.2. Het minimumuurloon wordt hoger.

Het huidige minimumuurloon voor werknemers is momenteel €11,51 bij een 40-urige werkweek. Dit minimumloon stijgt naar €13,27 per uur. Een stijging van €1,76. Daar blijft het echter niet bij. Er zijn ook halfjaarlijkse verhogingen die het minimumloon nog verder omhoog brengen. Daarover hieronder meer.

Stijging minimumloon voorkom budgetproblemen 2024

2.  Hoeveel stijgt het minimumloon per 1 januari 2024?

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2024 met €1,76 van €11.51 naar €13.27. Dat is een stijging van 15,3% en heeft dus een behoorlijke (financiële) impact op je bedrijfsvoering.

Voor welke medewerkers geldt deze loonstijging?

Deze stijging geldt voor de categorie medewerkers die tot 15,3% van het huidige minimumloon  bij 40 uur werken zit van €11.51  Deze groep werknemers zit qua salaris onder het toekomstige nieuwe minimumuurloon. Daarom moet je als werkgever per 1 januari 2024 het loon minimaal aanvullen tot het niveau van het minimumuurloon dat vanaf dan geldt. Uiteraard geldt het minimumloon niet voor alle medewerkers.

Wanneer voel je de impact van de minimumloonsverhoging als bedrijf?

Je voelt de impact van deze minimumloonsverhoging als je werknemers in 2023 minder dan het nieuwe minimumloon per 1 januari verdienen. Hoe minder je personeel verdient t.o.v. het nieuwe minimumloon, hoe hoger de procentuele stijging van hun loonkosten zal zijn.

Wanneer zal je als bedrijf minder impact van de minimumloonsverhoging als bedrijf ervaren?

Verdienen jouw medewerkers al meer dan het verwachte nieuwe  minimumloon? Dan kan je een gematigdere loonstijging doorvoeren. Waarom je al zover boven het oude minimumloon zit met jouw mensen? Dat heeft wellicht een reden. Waarschijnlijk zijn de taken complexer of heb je in je beloningsbeleid een afstand gecreëerd tot andere werkgevers om meer talent aan te trekken.

Als die redenen nog steeds van belang zijn dan wil je wellicht toch een aanpassing maken om wel die nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken.

Waarom is de stijging van het minimumuurloon voor 1 januari 2024 spannend voor bedrijven?

In 2024 stijgt het minimumloon ten opzichte van het voorgaande jaar fors. In 2023 steeg het minimumloon met recordhoogte ten opzichte van de jaren ervoor. In deze tabel zie je waarom de deze stijging nu spannender is voor werkgevers.

Minimumuurloon op basis van een 40 urige werkweek per jaar

Jaar

Minimumloon per uur
(op 1 januari)

Stijging van het minimumuurloon
in %

2018

€ 9,11

2019

 9,33

2,41%

2020

€ 9,54

2,25%

2021

 9,72

1,89%

2022

 9,96

2,47%

2023

€ 11,16

12,05%

2024

 € 13,27

15,3%

Als mens en als werkgever zijnde, kan je wel begrijpen dat het minimumloon stijgt. Je gunt iedereen een beter inkomen, waardoor de stress van werknemers die hun rekeningen niet kunnen betalen afneemt of waardoor het kopen van nieuwe kleren voor hun kinderen mogelijk wordt. Maar..

3. Hoeveel medewerkers worden er duurder per 1 januari?

Gezamenlijk worden circa 10% van alle werknemers in Nederland duurder. In de logistiek, horeca en enkele andere branches werkt een grotere hoeveelheid van deze medewerkers. Het aantal medewerkers met een minimumloon (of tot 25% hoger) is in deze sectoren meer vertegenwoordigt. Zij zullen dus financieel harder getroffen worden.

Ter illustratie van de impact: In 2021 verdienden 439.000 van de 17.590.672 inwoners in Nederland het minimumloon. 0,02495640871 (afgerond 2,5%). Daarnaast verdienen 1.500.000 Nederlanders verdienen maximaal 25% meer dan het minimumloon. Omdat het minimumloon stijgt met minimaal 14,6% ten opzichte van 1 januari 2023, zal ongeveer 80% van deze groep duurder worden als werknemer. In totaal dus +-10% van de bevolking, deze groep is vaker werkzaam binnen branches zoals de logistiek of horeca.

Hoeveel mensen verdienen het minimumloon en in welke sectoren?

In 2021 verdienden 439.000 Nederlanders het minimumloon in Nederland. Met name werknemers van 15-25 jaar oud ontvingen het minimumuurloon en personeel dat werkt in een van de volgende sectoren: land- en tuinbouw, logistiek en de horeca.

Gemeten naar het nieuwe minimumuurloon zal het aantal mensen met een minimumloon veel hoger zijn. Er zijn namelijk 1.500.000 mensen in Nederland die maximaal 25% boven het minimumloon ontvangen, terwijl het minimumloon straks stijgt met 15,3%. Dat 1,5 miljoen mensen in Nederland maximaal 25% boven het huidige minimumloon ontvangt blijkt uit een publicatie van het CBS

In welke sectoren werkt deze groep mensen?

Een groot deel van deze mensen werkt binnen de zakelijke dienstverlening, deze sector vertegenwoordigt met 25.5% van de in totaal van 439 duizend werknemers die het minimumloon ontvangen, de handelssector vertegenwoordigt 19.1%. Deze laatste categorie vertegenwoordigt ook een aanzienlijk aantal medewerkers (26,5%) die een loon tot 115% van het minimumloon ontvangt.

Uitzendbureaus vallen onder de categorie zakelijke dienstverlening.

Met andere woorden, de flexibele schil met medewerkers die bij de bedrijven werkt. Dat is logisch want met name bedrijfstakken met seizoen patronen zoals de land- en tuinbouw, de logistiek en de horeca maken gebruik van uitzendbureaus. Bedrijven uit deze sectoren ervaren vaak pieken en dalen in de vraag van hun klanten.

Ook specifieke seizoensgebonden activiteiten (zoals de oogst van aardbeien of asperges) kunnen een oorzaak zijn voor de schommelende personeelsbehoefte. Waar de landbouwsector deze schommeling ervaart bij de oogst van fruit of groente, kan een e-commerce magazijn deze pieken bijvoorbeeld ervaren in de aanloop naar kerst (in de maanden oktober, november en december).

Daarnaast zijn de sectoren zoals vervoer en opslag (2,5% van de 439.000) en horeca (8,1% van de 439.000) apart vertegenwoordigd in de lijst met sectoren waarbij medewerkers het minimumloon verdienen. Hierdoor is de impact op “logistieke bedrijven” groter dan het in eerste instantie wellicht lijkt.

Het effect zowel een forse toename van flexibel personeel in combinatie met het gestegen minimumloon, kan daardoor financieel voelbaar zijn voor bedrijven uit deze sectoren. Uitzendbureaus dienen uiteraard de wet te volgen en zullen dit gestegen minimumloon automatisch doorbelasten.

4. Waarom worden je medewerkers duurder?

Dat je werknemers duurder worden heeft alles te maken met bestaanszekerheid, het modewoord van dit moment. Bestaanszekerheid doelt enerzijds op bestuurlijke vernieuwing waarbij beter naar de burger geluisterd wordt, anderzijds op wat mensen kunnen besteden (besteedbaar inkomen).

Wat is de relatie tussen bestaanszekerheid en het minimumloon?

In de huidige economische situatie nemen de lonen toe, maar de kosten van onder andere voedsel en energie zijn ook gestegen. Als gevolg daalt de koopkracht van de Nederlandse bevolking. Om bestaanszekerheid vorm te geven wordt daarom door de Nederlandse overheid het minimumloon verhoogd.

Omdat de uitkeringen van de Nederlandse bevolking zijn gekoppeld aan het minimumloon, stijgen deze financiële uitkeringen ook. Om het huishoudboekje van de Nederlandse overheid op orde te houden, moeten er op een ander beleidsterrein (of meerdere terreinen) kosten worden bespaard of moet de belasting verhoogd worden.

Dat werkt als (logistiek) bedrijf eigenlijk net zo. Word je op korte termijn geconfronteerd met veel hogere loonkosten voor je personeel? Dan dwingt dat je wellicht na te denken over dergelijke besparingen. Want kan je die hogere kosten wel doorbelasten naar jouw klanten?

stijging-minimumloon-voorkom-stijgen-loonkosten

5. Wat gebeurt er als het minimumloon omhoog gaat?

5 effecten van een stijging van het minimumloon voor werkgevers:

 1. Stijgen van het inkomen van werknemers. Inkomen van medewerkers die nu het minimumloon ontvangen (of net iets meer) stijgt. Dat kan een positief effect hebben op de motivatie en financiële stress bij deze medewerkers.
 2. Stijgen van loonkosten voor de categorie medewerkers die het minimumloon of tot 15,3% boven dan het minimumloon ontvangen. Heb jij medewerkers die het minimumloon tot 115,3% van het minimumloon verdienen? Dan gaat het salaris van deze medewerkers omhoog en daardoor stijgen de loonkosten die je hebt voor deze groep medewerkers.
 3. Verschuiven van lonen in het loongebouw (geheel of gedeeltelijk). Het loongebouw of salarishuis is een tabel met lonen die medewerkers volgens hun cao verdienen. Of dit nu een sector CAO is of een eigen bedrijfscao. Het loongebouw is opgedeeld in schalen. Aan elke schaal zijn 1 of meerdere functies verbonden. Met name in de lagere loonschalen komen medewerkers te dicht tegen het minimumloon aan. Wellicht laten bedrijven die schalen niet met hetzelfde percentage stijgen, maar het effect is er wel.
 4. Stijgen van de kostprijs van goederen en diensten. Wanneer je als werkgever de stijging van de loonkosten niet kan compenseren op andere terreinen, zal de kostprijs voor de goederen en diensten die aangeboden worden omhoog gaan. Dat betekent dat je verkoopprijs ook omhoog moet, of je moet geheel of gedeeltelijk interen op de winst. Na 2023 waarin de stijgingen van tarieven naar klanten al torenhoog waren, moeten deze prijzen nogmaals verhoogd worden. Deze doorberekende stijging van de verkoopprijs van je product of dienst moet gecommuniceerd worden naar je klanten, dat zijn geen fijne gesprekken.
 5. Verzwakken van de concurrentiepositie van je bedrijf. Als je vooral internationaal actief zaken doet met bedrijven, kan de stijging van het minimumloon stevige gevolgen hebben voor jouw concurrentiepositie binnen de internationale markt. Nederland stond al in de top 3 van landen met een hoog minimumloon, net onder Duitsland, maar met de nieuwe stijging komt het dichter in de buurt van Luxemburg die op eenzame hoogte stond binnen Europa en veel hoger dan ons omringende landen.  Bedrijven in andere Europese landen waar het minimumuurloon lager ligt, kunnen immers tegen lagere loonkosten produceren. Als gevolg kunnen de totale kosten van een product of dienst daardoor lager kunnen zijn dan dat van jouw bedrijf. Als de kosten van diensten of goederen lager zijn door lagere loonkosten dan kan je ook goedkoper

6. Hoe ga je als werkgever om met de stijging van het minimumloon?

5 tips over hoe je omgaat met een stijging van het minimumloon als werkgever:

 1. Communiceer tijdig met je klanten:  praat met je klanten en informeer ze over de verandering in wetgeving met betrekking tot de stijging van het minimumloon. Ook als je nog niet direct weet hoe hoog die stijging voor jouw bedrijfsvoering uitpakt. Hierdoor kan je klant anticiperen op de komende ontwikkeling, waardoor hij zijn prijzen die hij berekent naar zijn klanten mogelijk al kan aanpassen. Dit is handig voor je klant, want budgetten en prijzen worden vaak in (of net na) de zomervakantie opgesteld. Zo kunnen jouw klanten op dat moment al gefundeerde beslissingen nemen.
 2. Stel de impact voor jouw bedrijfsvoering vast. Dit zit niet alleen direct in de gestegen loonkosten, maar ook het loongebouw en een aantrekkelijke werkgever voor je huidige en toekomstige personeel blijven
 3. Bespreek de ontwikkelingen met jouw team. Overleg waar je kan besparen. Wat kan er efficiënter? Moet je bepaalde processen automatiseren of optimaliseren waardoor je de bedrijfskosten kan verlagen?
 4. Optimaliseer de supply chain van jouw bedrijf.  Ga in gesprek met de leveranciers van jouw bedrijf. Ongetwijfeld kampen zij met dezelfde uitdagingen. Hoe kunnen jullie samenwerken om de kostenstijgingen te beperken?
 5. Ga in gesprek met het uitzendbureau dat jouw bedrijf inhuurt wanneer zij een omrekenfactor hanteren van boven de 2. De omrekenfactor is de meest gebruikte manier om tot een volledig tarief te komen. In de omrekenfactor wordt het brutoloon omgerekend tot de totale loonsom, inclusief de werkgeverslasten. De formule die je hiervoor hanteert is: brutoloon x omrekenfactor = tarief per uur.  Kan je de factor verlagen? Dan heeft dat direct een positieve impact op de kosten. Gebruik je nog helemaal geen flexibele schil? Dan is werken met uitzendkrachten het overwegen waard. In tijden van minder werk scheelt het je als bedrijf veel loonkosten. Dit komt omdat je de hoeveelheid medewerkers die je laat werken kan op- en afschalen.

drukte werk rol uitzendkrachten 1

  Het “minimumloon” verandert op korte termijn. Tijd om je voor te bereiden is dus beperkt,. Zorg dat je vandaag handelt om een vervelende start van 2024 te voorkomen. Wil je jouw risico beperken en kosten besparen? Neem dan vrijblijvend contact op, zelfs (of juist) als je al werkt met een ander uitzendbureau kunnen wij je vrijwel altijd een beter voorstel doen. Bel of mail ons vandaag nog.

  Kort over logistiek uitzendbureau Prestatie

  Als logistiek uitzendbureau werken we voor veel opdrachtgevers in en rondom Zuid-Holland (denk aan Amsterdam, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht), Utrecht en Noord-Brabant. We breiden steeds verder uit dus informeer gerust vrijblijvend naar het meest actuele aanbod en mogelijkheden.

  Dankzij onze ruim 20 jaar aan kennis en ervaring als logistiek uitzendbureau, staan we voor je klaar op elke mogelijke manier. We bieden je flexibiliteit met zekerheid, zowel qua; proces, kennis als het invullen van jouw openstaande logistieke vacatures.

  Je kan bij ons uitzendbureau o.a. terecht voor: logistiek adviesdetacherenuitzendenpayrollingZZP-bemiddeling en het opleiden je logistieke personeel.

  Tot slot

  Heb je drie tot vijftig openstaande logistieke vacatures? Dat is onze expertise. Wij gaan in dat geval graag met je in gesprek! Heb je voor nu maar 1 of 2 uitzendkrachten nodig, maar groeiambities? Geen zorgen. Wij denken graag met je mee!

  Samen kijken we of we de partij zijn die het beste bij jou past. Of dat zo is? Dat beslis jij uiteindelijk geheel zelf natuurlijk! Neem vandaag de proef dan op de som en stuur een mail naar info@prestatie.eu of bekijk alle diensten van ons uitzendbureau hier. 

  TAGS:

  0 Comments

  Submit a Comment

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Email Applications CSV

  ×

  Enter an email address, separate multiple emails by ",".