juni 27, 2024

Minimumloon 1 juli 2024

Minimumloon 1 juli 2024

Het minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 met 3,09% omhoog van €13,27 naar €13,68. Let op dat je medewerkers altijd minimaal het minimumloon betaalt. Geldt er een hoger cao-loon dan het wettelijk minimumloon? Dan dien je het cao-loon te hanteren als minimum. In dit update-artikel vind je voorbeelden van een berekening voor het wettelijk minimumloon per maand. In dit artikel staat ook een overzicht van de hoogte van het minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2024.

Waar moet je op letten als werkgever met betrekking tot het minimumloon?

Je bent wettelijk verplicht om werknemers minimaal het geldende wettelijk minimumloon (WML) te betalen. Als het uurloon van een werknemer dat in het cao staat hoger is dan het wettelijk minimumloon, moet je het minimum cao-loon aanhouden. Als je een maandloon afspraak maakt met een werknemer, gebaseerd op het aantal uren dat hij gemiddeld werkt, mag je nooit lager uitkomen dan het minimumuurloon.

Wanneer veranderde het minimumloon in minimumuurloon?

Op 1 januari 2024 veranderde de regelgeving voor het Wettelijk Minimumloon (WML) in een nieuwe regeling, het Wettelijk minimumuurloon. Dit wordt afgekort nog steeds het minimumloon genoemd. Hierdoor verdient iedere werknemer van 21 jaar of ouder met een minimumloon hetzelfde per uur. In 2023 kreeg een medewerker die 40 uur per week werkte een lager minimumloon per uur dan een arbeidskracht die 38 of 36 uur per week werkte.

Waar is het minimumloon op gebaseerd?

Het minimumloon van een medewerker is gebaseerd op zijn arbeidsduur. Dat betekent dat jij als werkgever de werknemer ieder uur dat hij recht heeft op een vergoeding minimaal het minimumuurloon moet betalen. In de praktijk zijn dat; de uren die een medewerker gewerkt heeft, de vakantie-uren van de werknemer en de uren dat een arbeidskracht ziek was, maar wel recht had op betaling van zijn loon.

Hoeveel stijgt het minimumloon per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 stijgt het minimumloon voor werknemers met 3,09% ten opzichte van het minimumuurloon dat inging op 1 januari 2024 (€13,27 bruto per uur). Het bruto uurloon stijgt dankzij de indexering van 3,09% op 1 juli 2024 van €13,27 naar €13,68 (berekening: €13,27 x 1,0309%).

Berekening minimum maandloon per 1 juli 2024

Het minimum maandloon wordt sinds 2024 berekend op basis van een minimumuurloon. Het bruto minimumloon per uur voor 1 juli 2024 is vastgesteld op €13,68 voor iedere werkende Nederlander van 21 jaar of ouder. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar, geldt een per leeftijd vastgesteld minimumjeugduurloon.

Hoe hoog is het minimumuurloon vanaf 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli 2024 is het wettelijk bruto minimumuurloon €13,68. Het minimumloon per uur is vanaf 1 juli 2024 tot aan 1 januari 2025 dus hoger dan het eerste halve jaar van 2024 (1 januari tot 1 juli).

Leeftijd Minimumuurloon (Bruto minimumloon per uur)
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar € 8,21
18 jaar € 6,84
17 jaar € 5,40
16 jaar € 4,72
15 jaar € 4,10

Minimum weekloon per 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 is het wettelijk bruto minimumuurloon €13,68. Het minimumloon per week is dus gelijk aan het aantal gewerkte uren die week. Hieronder zie je het minimumuurloon voor populaire full- en parttime werkweken.
40-urige werkweek | 40 x €13,68 = €547,20
38-urige werkweek | 38 x €13,68 = €519,84
36-urige werkweek | 36 x €13,68 = €492,48
32-urige werkweek | 32 x €13,68 = €437,76
24-urige werkweek | 24 x €13,68 = €328,32
12-urige werkweek | 12 x €13,68 = €164,16

Afwijkende of wisselende uren per week? Je berekent dan het minimum weekloon door het minimumuurloon (€13,68) te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren.

Minimum maandloon per 1 juli 2024

Het bruto minimum maandloon per 1 juli 2024 is gebaseerd op het aantal gewerkte uren maal het minimumloon (minimumloon x aantal arbeidsuren). Door de oneven maanden verschilt het aantal gewerkte dagen en uren per maand, inherent verschilt het minimum maandloon dus ook.

Minimumloon per maand berekenen (voorbeeld)

Om het minimum maandloon te berekenen moet je dus goed op de gewerkte uren letten. Dat wordt duidelijk in het voorbeeld hieronder. 1 juli begint op een maand, juli heeft 31 dagen. 1 augustus valt op een donderdag, augustus heeft 30 dagen.

Voor juli tel je alle gewerkte uren van 1 juli t/m 31 juli op, het totaal aantal uren vermenigvuldig je met het minimumuurloon (€13,68). Voor augustus tel je alle gewerkte uren van 1 t/m 30 augustus op, ook deze vermenigvuldig je met het minimumuurloon.

Het uitgewerkte voorbeeld van de berekening en het verschil in minimum maandloon voor een fulltimer zie je in de onderstaande voorbeeldberekening.

Voorbeeld minimum maandloon vanaf 1 juli 2024 voor juli

Week 1 – 1 t/m 5 juli (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20
Week 2 – 8 t/m 12 juli (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20
Week 3 – 15 t/m 19 juli (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20
Week 4 – 22 t/m 26 juli (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20
Week 5 – 29 t/m 31 juli (24 uur x €13,68 | 3 werkdagen van 8 uur) = 328,32

In totaal dus 23 werkdagen van 8 uur = 184 uur x €13,68 = €2.517,12

Het minimumloon verschilt per maand zoals je hieronder zal zien.

Voorbeeld minimum maandloon vanaf 1 juli 2024 voor augustus

Week 1 – 1 en 2 augustus (16 uur x €13,68 | 2 werkdagen van 8 uur) = 218,88
Week 2 – 5 t/m 9 augustus (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20
Week 3 – 12 t/m 16 augustus (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20
Week 4 – 19 t/m 23 augustus (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20
Week 5 – 26 t/m 30 augustus (40 uur x €13,68 | 5 werkdagen van 8 uur) = 547,20

In totaal dus 22 werkdagen van 8 uur = 176 uur x €13,68 = €2.407,68

In dit voorbeeld verschilt het bruto minimum maandloon tussen 2 maanden dus met €109,44.

Hoe hoog zijn de minimum(jeugd)uurlonen vanaf 1 juli 2024?

Hoe hoog is het minimumloon voor een 22-jarige?

Het bruto minimumloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 22 jaar of ouder is €13,68. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur voor iedere werknemer van 21 jaar of ouder. Iedere medewerker heeft recht op minimaal het minimumuurloon.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 21-jarige?

Het minimumloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 21 jaar of ouder is €13,68. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur voor iedere werknemer van 21 jaar of ouder. Iedere medewerker heeft recht op minimaal het minimumuurloon.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 20-jarige?

Het minimumjeugdloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 20 jaar is €10,94. De werknemer valt tot hij een leeftijd van 21 jaar bereikt nog onder de minimumjeugduurloon regeling. Binnen deze regeling is het minimumloon voor 20-jarigen vastgesteld op minimaal €10,94 per uur. Wanneer de medewerker jarig is en de leeftijd van 21 bereikt valt hij onder de reguliere minimumloon regeling. Zijn minimumuurloon stijgt dan naar minimaal €13,68 bruto per uur. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar of ouder.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 19-jarige?

Het minimumjeugdloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 19 jaar is €8,21. De werknemer valt tot hij een leeftijd van 21 jaar bereikt nog onder de minimumjeugduurloon regeling. Binnen deze regeling is het minimumloon voor 19-jarigen vastgesteld op minimaal €8,21 per uur. Wanneer de medewerker jarig is en de leeftijd van 21 bereikt valt hij onder de reguliere minimumloon regeling. Zijn minimumuurloon stijgt dan naar minimaal €13,68 bruto per uur. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar of ouder. Wanneer de medewerker een leeftijd van 20 bereikt zal zijn loon stijgen naar minimaal €10,94 per uur.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 18-jarige?

Het minimumjeugdloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 18 jaar is €6,84. De werknemer valt tot hij een leeftijd van 21 jaar bereikt nog onder de minimumjeugduurloon regeling. Binnen deze regeling is het minimumloon voor 18-jarigen vastgesteld op minimaal €6,84 per uur. Wanneer de medewerker jarig is en de leeftijd van 21 bereikt valt hij onder de reguliere minimumloon regeling. Zijn minimumuurloon stijgt dan naar minimaal €13,68 bruto per uur. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar of ouder. Tot aan die leeftijd zal zijn minimumjeugdloon ieder jaar stijgen. Wanneer de medewerker een leeftijd van 19 bereikt zal zijn loon stijgen naar minimaal €8,21 per uur.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 17-jarige?

Het minimumjeugdloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 17 jaar is €5,40. De werknemer valt tot hij een leeftijd van 21 jaar bereikt nog onder de minimumjeugduurloon regeling. Binnen deze regeling is het minimumloon voor 17-jarigen vastgesteld op minimaal €5,40 per uur.

Wanneer de medewerker jarig is en de leeftijd van 21 bereikt valt hij onder de reguliere minimumloon regeling. Zijn minimumuurloon stijgt dan naar minimaal €13,68 bruto per uur. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar of ouder. Tot aan die leeftijd zal zijn minimumjeugdloon ieder jaar stijgen. Wanneer de medewerker een leeftijd van 18 bereikt zal zijn loon stijgen naar minimaal €6,84 per uur.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 16-jarige?

Het minimumjeugdloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 16 jaar is €4,72. De werknemer valt tot hij een leeftijd van 21 jaar bereikt nog onder de minimumjeugduurloon regeling. Binnen deze regeling is het minimumloon voor 16-jarigen vastgesteld op minimaal €4,72 per uur. Wanneer de medewerker jarig is en de leeftijd van 21 bereikt valt hij onder de reguliere minimumloon regeling. Zijn minimumuurloon stijgt dan naar minimaal €13,68 bruto per uur. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar of ouder. Tot aan die leeftijd zal zijn minimumjeugdloon ieder jaar stijgen. Wanneer de medewerker een leeftijd van 17 bereikt zal zijn loon stijgen naar minimaal €5,40 per uur.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 15-jarige?

Het minimumjeugdloon per uur voor een arbeidskracht met een leeftijd van 15 jaar is €4,10. De werknemer valt tot hij een leeftijd van 21 jaar bereikt nog onder de minimumjeugduurloon regeling. Binnen deze regeling is het minimumloon voor 15-jarigen vastgesteld op minimaal €4,10 per uur. Wanneer de medewerker jarig is en de leeftijd van 21 bereikt valt hij onder de reguliere minimumloon regeling. Zijn minimumuurloon stijgt dan naar minimaal €13,68 bruto per uur. Het bruto minimumuurloon is vanaf 1 juli 2024: €13,68 per uur. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar of ouder. Tot aan die leeftijd zal zijn minimumjeugdloon ieder jaar stijgen. Wanneer de medewerker een leeftijd van 16 bereikt zal zijn loon stijgen naar minimaal €4,72 per uur.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 14-jarige?

Voor een medewerker van 14 jaar geldt er geen minimum jeugdloon regeling, deze is namelijk niet van toepassing voor werknemers met een leeftijd onder de 15 jaar. Let op, deze arbeidskrachten mogen slechts niet-industrieel, licht werk uitvoeren. Ze mogen dus niet werken in een fabriek, wel in een supermarkt (niet achter de kassa), kranten rondbrengen of bijvoorbeeld lichte werkzaamheden verrichten bij de boer op het land.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 13-jarige?

Voor een medewerker van 13 jaar geldt er geen minimum jeugdloon regeling, deze is namelijk niet van toepassing voor werknemers met een leeftijd onder de 15 jaar. Let op, deze arbeidskrachten mogen slechts niet-industrieel, licht werk uitvoeren. Ze mogen dus niet werken in een fabriek, wel in een supermarkt (niet achter de kassa), kranten rondbrengen of bijvoorbeeld lichte werkzaamheden verrichten bij de boer op het land.

Hoe hoog is het minimumloon voor een 12-jarige?

Er is geen wettelijk minimumloon voor 12-jarigen of kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen onder de 13 mogen bij wet namelijk niet werken. De uitzondering hierop is een taakstraf.

stijging-minimumloon-effect-werkgevers

Hoe ga je als werkgever om met de stijging van het minimumloon?

5 tips over hoe je omgaat met een stijging van het minimumloon als werkgever:

  1. Communiceer tijdig met je klanten.
  2. Stel de impact voor jouw bedrijfsvoering vast
  3. Bespreek de ontwikkelingen met jouw team. 
  4. Optimaliseer de supply chain van jouw bedrijf.  
  5. Ga in gesprek met het uitzendbureau dat jouw bedrijf inhuurt.
drukte werk rol uitzendkrachten 1

Het “minimumloon” verandert op korte termijn. Tijd om je voor te bereiden is dus beperkt,. Zorg dat je vandaag handelt om een vervelende start van 2025 te voorkomen. Wil je jouw risico beperken en kosten besparen? Neem dan vrijblijvend contact op, zelfs (of juist) als je al werkt met een ander uitzendbureau kunnen wij je vrijwel altijd een beter voorstel doen. Bel of mail ons vandaag nog.

Kort over logistiek uitzendbureau Prestatie

Als logistiek uitzendbureau werken we voor veel opdrachtgevers in en rondom Zuid-Holland (denk aan Amsterdam, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht), Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant. We breiden steeds verder uit dus informeer gerust vrijblijvend naar het meest actuele aanbod en mogelijkheden.

Dankzij onze ruim 20 jaar aan kennis en ervaring als logistiek uitzendbureau, staan we voor je klaar op elke mogelijke manier. We bieden je flexibiliteit met zekerheid, zowel qua; proces, kennis als het invullen van jouw openstaande logistieke vacatures.

Je kan bij ons uitzendbureau o.a. terecht voor: logistiek adviesdetacherenuitzendenpayrollingZZP-bemiddeling en het opleiden je logistieke personeel.

Tot slot

Heb je drie tot vijftig openstaande logistieke vacatures? Dat is onze expertise. Wij gaan in dat geval graag met je in gesprek! Heb je voor nu maar 1 of 2 uitzendkrachten nodig, maar groeiambities? Geen zorgen. Wij denken graag met je mee!

Samen kijken we of we de partij zijn die het beste bij jou past. Of dat zo is? Dat beslis jij uiteindelijk geheel zelf natuurlijk! Neem vandaag de proef dan op de som en stuur een mail naar info@prestatie.eu of bekijk alle diensten van ons uitzendbureau hier. 

TAGS:

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".