Orderpicker Hazeldonk (magazijnmedewerker)

Fulltime
Hazeldonk, Noord-Brabant
Posted 5 uur ago

Hét uitzendbureau voor logistieke vacatures.

Job Features

Job CategoryLogistiek, Orderpicker
Job LevelGeen ervaring, Junior, Medior, Senior
Job IndustryLogistiek
Salary€2300 - €2500 Per month

Job Description

Orderpicker Hazeldonk (magazijnmedewerker)

Heb jij al vaker gereden met een elektrische pallettruck? En wil je het liefst morgen al beginnen met werken in Hazeldonk? Bel dan nu of solliciteer via deze pagina op de vacature als orderpicker. De leukste én tevens een van de best betaalde logistieke vacatures in Hazelfdonk. Lees dan snel verder!  (Or scroll down if you want to read the English version of this vacancy)

In deze vacature voor orderpicker ga je orders picken met behulp van een RF scanner. Waarschijnlijk ken je deze scanners wel, maar zo niet? Dan leer je dat zo.

Een RF scanner is een mobiele computer die barcodes scant. Jouw ‘scans’ komen daardoor direct in het ERP- of WMS-systeem terecht. Heb je er nog geen ervaring mee? Geen stress, het is geen rocket science gelukkig, maar.. Het is dus handig als je wel een klein beetje overweg kan met een computer of technische apparatuur 😉

Over apparatuur gesproken.. Je komt te werken in een gloednieuw, hypermodern magazijn in Hazeldonk!

Een mooie bonus van werken in deze high-tech omgeving is dat je moeiteloos bijdraagt aan het milieu. En niet alleen omdat er bespaard wordt op een heleboel overbodige papiertjes printen 😉

Wat voor orderpicker zoeken we voor onze opdrachtgever in Hazeldonk?

Je komt te werken in een écht familiebedrijf wat al meer dan 25 jaar bestaat, een hele platte organisatie dus. Omdat je in direct contact staat met iedereen en ze graag een band met je opbouwen, moet je minimaal wel ‘een aardig woordje Engels kunnen’. Dat praat wel zo makkelijk. Toch? Kan je daarnaast ook goed Nederlands spreken? Dan heb je meteen bonuspunten te pakken bij je sollicitatie!

Is een van die twee talen nog een beetje lastig? Geen zorgen, informeer dan vooral even naar onze gratis taal app. Dan boost je in no-time je taalskills naar het volgende niveau.

Verder is het standaard wensenpakket van toepassing bij deze vacature als orderpicker. Uh, wat dan?

Een lekker tempo in je pickrondes natuurlijk, nauwkeurig zijn in je werk en collegiaal zijn. Je werkt in de logistieke immers als een team! En oh ja, een elektrische pompwagen is tof, maar het is wel fijn als je daarmee schadeloos kan rijden natuurlijk. Maar daar gaan we natuurlijk vanuit 😉

Anything else?

Yup! Deze opdrachtgever waardeert jou om wie JIJ bent, niet alleen je werkskills. De directie? Die kom je dus ook regelmatig tegen, ze staan namelijk dicht bij de mensen. Jouw ideeën? Die horen ze graag én wij als uitzendbureau ook. Er is immers altijd ruimte voor verbetering en innovatie. Deze opdrachtgever snapt ook dat kou niet fijn is, daarom krijg je ook extra’s en worden er zoveel mogelijk maatregelen getroffen zodat jij daar zo min mogelijk last van hebt.

Als orderpicker zoeken we naar iemand die steeds een stapje meer wil, steeds een beetje beter – en sneller – werk wil leveren. Een uitzendkracht die uitzicht wil op een vast contract. Dus ben jij zo iemand die deze efforts graag levert? Die altijd ff net een stapje meer doet dan zijn collega’s? Dan wordt dat bij de opdrachtgever gezien en extra beloond!

Hoe dat werkt? Je start met een ‘startsalaris’, maar groeit binnen het magazijn (en de organisatie) zowel qua loon als functie. Dat doe je volledig op basis van jouw ambitie én de prestaties die je neerzet.

Dus behoor jij tot ‘de amibitieuzen’ onder ons? Dan is dit DÉ locatie waar je wilt gaan werken. 

Over de functie als orderpicker vries in Hazeldonk?

Zware dozen tillen? Dat doe je moeiteloos dankzij jouw (voormalige) gym lifestyle. Misschien trainde je zelfs buiten?

Dat zou handig zijn, want dit is namelijk de ‘koelste functie‘ in het magazijn. Jij staat namelijk volcontinu in de vriezer. Ben je al eens op skivakantie geweest of heb je boodschappen gedaan in een gure winter? Dan weet je wat je mag verwachten, maar..

Gelukkig krijg jij in deze functie een super koud-werende outfit aan. Dat is dan weer een meevaller toch? En over meevallers gesproken..

Waar je collega’s het dan lekker warm mogen hebben in hun verwarmde cabines.. Zit jij er aan het einde van elke vier weken een stuk warmer bij 😉 Dit is namelijk de best betaalde functie van het magazijn.

Alle vacatures betalen evenveel, maar jij krijgt extra “kou toeslagen”, een “vries toeslag” om specifiek te zijn. Die toeslag is €12,50 per dag, keer 5 dagen werk, keer 4 weken dus.. Dat is weer een mooie +€250,- bovenop je loon. (Omgerekend per maand dus zelfs nog meer.)

Als orderpicker (koeling) werken via uitzendbureau Prestatie

De meest gehoorde reactie van uitzendkrachten zoals jij bij sollicitaties is, ‘wauw, dit is echt heel anders dan bij andere uitzendbureaus’, maar dat mag jij zelf natuurlijk beoordelen 😉

Waarom je (toekomstige) collega’s die reactie geven? Omdat we ook écht anders te werk gaan. Oh ja, hoe dan?

Jouw wensen, behoeften en doelen staan hier letterlijk vanaf dag 1 centraal. In ons eerste gesprek met jou gaan we in op JOUW doelen. Wat wil je bereikt hebben over 3,4 of 5 jaar? Hoe ziet je ideale toekomst eruit? En wat heb je van ons nodig om dat te bereiken?

Op basis van jouw input maken we een kort plan van aanpak. Zo weet je zeker dat je jouw doelen over een paar jaar ook echt bereikt. Jij bent daarin sturend natuurlijk, maar wij bieden je ondersteuning, advies, certificaten, wat je ook nodig hebt, bij elke stap! Zo werken we samen aan jouw toekomst realiseren.

Klinkt dat als een fijne aanpak die bij ook goed bij jou past? Mooi. Dan kunnen we het vast goed met elkaar vinden 😉

P.S. je spaart ook nog automatisch en gratis mee aan ons unieke credit systeem. Deze credits kan je uitgeven aan fun of scholing. En draag je vrienden, familie of kennissen aan? Dan kun je ook met gemak nog €300,- extra p.p. verdienen, als ze goed, serieus en langer bij ons blijven werken natuurlijk 😉 volg ons dus vooral op Facebook en deel onze posts, zo verdien je zo’n leuke extra moeiteloos.

What’s in it for you?

Startsalaris: €2.300,00 – €2.500,00  (per 4 weken €2.120,- – €2.320,-) Excl. toeslagen
Vriestoeslag: voor mensen die min of meer continue in de vriescel werken à €12.50 per dag (€250,- per 4 weken o.b.v. 40 uur p/w/)
• Ben je minder vaak ziek? Dan krijg je een “Minder ziek bonus”.
• Beschermende kleding natuurlijk 😉
Na 6 tot 12 maanden al op contract (als je goed je werkt doet natuurlijk ;))
Doorgroeikansen en loonsverhogingen o.b.v. jouw inzet en ambitie.
• Vanaf dag 1: je mag op alle borrels en feestjes komen
• Kerstpakket, lekker!
Vanaf dag 1 ben je een medewerker van het bedrijf ondanks dat je voor het uitzendbureau werkt
• Gratis meesparen aan het uniek credit systeem van Prestatie, credits uit te geven aan fun en scholing.
• Op termijn in overleg iets eerder starten of juist een avonddienst? Dat is vaak mogelijk.
• Gratis taal app indien je jouw taalkskills wilt boosten.
• Referral bonus van €300,- + evt. extra’s bij het aandragen van nieuwe collega’s die goed presteren en langer dan 6 maanden blijven werken.

Wat moet je kunnen?

• De Engelse taal moet je redelijk beheersen.
• Een beetje of goed Nederlands is een pré (wenselijk).
• Bij voorkeur al wat ervaring binnen de logistiek (magazijn, distributiecentra of ander logistieke bedrijf)
• Bij voorkeur al kunnen rijden met een elektrische pompwagen (ept), maar anders leren we het je zo 😉
• Geen echte skill, maar als je buiten Hazeldonk woont moet je beschikken over eigen vervoer (geen OV i.v.m. vertragingen)
• Op tijd komen natuurlijk 😉

____________________________

Note: this text is automatically translated from our original version above.

Order Picker Hazeldonk (Warehouse Worker)

Have you driven an electric pallet truck before, and would you like to start working in Hazeldonk as soon as tomorrow? If so, call now or apply for the order picker position via this page. This is one of the most enjoyable and best-paid logistics jobs in Hazeldonk. Read on for more information!

In this order picker position, you’ll pick orders using an RF scanner. You’re probably familiar with these scanners, but if not, you’ll learn quickly.

An RF scanner is a mobile computer that scans barcodes. Your ‘scans’ are directly entered into the ERP or WMS system. If you have no experience with this, don’t worry, it’s not rocket science! However, it’s helpful if you have some basic computer or technical equipment skills 😉

Speaking of equipment… You’ll be working in a brand new, state-of-the-art warehouse in Hazeldonk!

A great bonus of working in this high-tech environment is that you effortlessly contribute to the environment, and not only because you save on printing countless unnecessary papers 😉

What kind of order picker are we looking for at our Hazeldonk client?

You’ll be working at a genuine family-owned company that has existed for more than 25 years, with a very flat organization. Because you’ll be in direct contact with everyone and they want to build a relationship with you, you should be able to speak at least ‘some decent English.’ It just makes communication easier. If you can also speak Dutch well, you’ll earn extra points during your application!

Is one of the two languages still a bit difficult? Don’t worry, feel free to inquire about our free language app. It will boost your language skills to the next level in no time.

The standard requirements apply to this order picker position. Uh, what does that mean?

Of course, you should maintain a good pace in your picking rounds, be accurate in your work, and be a team player. After all, you work as a team in logistics! And yes, an electric pallet truck is cool, but it’s essential to be able to drive it without causing damage. But we trust you can do that 😉

Anything else?

Yes! This client appreciates you for who YOU are, not just your work skills. The management? You’ll encounter them regularly, as they’re close to the people. Your ideas? They love to hear them, as do we, the temp agency. There’s always room for improvement and innovation. This client also understands that cold isn’t pleasant, so they provide extra perks and take as many measures as possible to minimize your discomfort.

As an order picker, we’re looking for someone who wants to continuously improve, delivering better and faster work. A temp worker who aims for a permanent contract. If you’re someone who gladly makes extra efforts and always goes the extra mile compared to your colleagues, the client will notice and reward you accordingly!

How does that work? You’ll start with a ‘starting salary,’ but you’ll grow within the warehouse (and organization) in terms of both pay and position. This is entirely based on your ambition and the performance you deliver.

So, if you’re among the ambitious, this is THE location where you want to work.

About the position as an order picker in the freezer section in Hazeldonk:

Lifting heavy boxes? You can do it effortlessly, thanks to your (former) gym lifestyle. Maybe you even trained outdoors?

That would be helpful, as this is the ‘coolest job’ in the warehouse. You’ll be working in the freezer section full-time. Have you ever been on a ski vacation or shopped during a freezing winter? Then you know what to expect, but…

Fortunately, you’ll be provided with super cold-resistant clothing in this role. That’s a nice perk, right? And speaking of perks…

While your colleagues enjoy the warmth of their heated cabins, you’ll be much warmer at the end of every four weeks 😉 This is the highest paying position in the warehouse.

All positions pay the same base salary, but you’ll receive additional “cold allowances,” specifically a “freezer allowance” of €12.50 per day, multiplied by five working days, then multiplied by four weeks. That’s an extra €250 on top of your salary (even more when calculated monthly).

As an order picker (cooling) working through the temp agency Performance:

The most common reaction from temp workers like you during applications is, ‘Wow, this is really different from other temp agencies,’ but you can judge that for yourself 😉

Why do your (future) colleagues give that reaction? Because we genuinely work differently. Oh yeah, how so?

From day one, your wishes, needs, and goals are our priority. In our first conversation with you, we focus on YOUR goals. What do you want to achieve in 3, 4, or 5 years? What does your ideal future look like? And what do you need from us to reach that?

Based on your input, we create a short action plan. This ensures that you’ll achieve your goals within a few years. Of course, you’re the one steering the process, but we offer support, advice, certificates, and anything else you need at every step! We work together to realize your future.

Does that sound like a great approach that also fits you well? Great! We’ll probably get along just fine 😉

P.S. You also automatically and freely save up for our unique credit system. You can spend these credits on fun activities or education. And if you refer friends, family, or acquaintances, you can easily earn an extra €300 per person, as long as they work seriously and stay with us for at least six months 😉 So, follow us on Facebook and share our posts to effortlessly earn a nice bonus.

What’s in it for you?

• Starting salary: €2.300,- – €2.500,- Excl. allowances
• Freezer allowance: for those who work more or less continuously in the freezer room at €12.50 per day (€250 every four weeks based on 40 hours p/w)
• Less frequent sickness? You’ll receive a “Less Sick Bonus.”
• Protective clothing, of course 😉
• Contract after 6 to 12 months (if you do your job well, of course ;))
• Opportunities for growth and salary increases based on your commitment and ambition.
• From day 1: you’re invited to all parties and gatherings
• Christmas package, nice!
• From day 1, you’re considered an employee of the company even though you work for the temp agency
• Free participation in Performance’s unique credit system, credits to be spent on fun and education.
• In the long run, starting earlier or working an evening shift by mutual agreement is often possible.
• Free language app if you want to boost your language skills. • Referral bonus of €300 + possible extras for referring new colleagues who perform well and stay for more than six months.

What should you be able to do?

• You must have a reasonable command of the English language.
• Some or good Dutch language skills are a plus (desirable).
• Preferably have some experience in logistics (warehouse, distribution center, or other logistics company)
• Preferably be able to drive an electric pallet truck (EPT), but we’ll teach you if necessary 😉
• Not a real skill, but if you live outside Hazeldonk, you must have your own transportation (no public transport due to delays)
• Be punctual, of course 😉

Give us a call, send an email to vacature@prestatie.eu or apply directly via this page.

 

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.
Alle vacatures

Refer a Friend

×

Your Details

A valid email address is required.

Candidate Details

A valid email address is required.